حالت تاریک
Logo
پنج‌شنبه, 09 آذر 1402
گزارش تصویری؛

خروش‌خودجوش لنده‌ای ها درحمایت از کودکان‌غزه

خروش‌خودجوش لنده‌ای ها درحمایت از کودکان‌غزه

مراسم راهپیمایی ضدصهیونیستی مردم شهرستان لنده در حمایت از کودکان و مردم مظلوم غزه برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صبح زاگرس، مراسم راهپیمایی ضدصهیونیستی مردم شهرستان لنده در حمایت از کودکان و مردم مظلوم غزه برگزار شد.

امروز و همزمان با سراسر کشور مراسم راهپیمایی ضدصهیونیستی مردم شهرستان لنده در حمایت از کودکان و مردم مظلوم غزه با محکوم کردن جنایات رژیم غاصب صهیونیستی برگزار شد.

تصاویر تکمیلی در زیر آمده است:

 

خروش‌خودجوش لنده‌ای ها درحمایت از کودکان‌غزه
خروش‌خودجوش لنده‌ای ها درحمایت از کودکان‌غزه
خروش‌خودجوش لنده‌ای ها درحمایت از کودکان‌غزه
خروش‌خودجوش لنده‌ای ها درحمایت از کودکان‌غزه
خروش‌خودجوش لنده‌ای ها درحمایت از کودکان‌غزه
خروش‌خودجوش لنده‌ای ها درحمایت از کودکان‌غزه
خروش‌خودجوش لنده‌ای ها درحمایت از کودکان‌غزه
خروش‌خودجوش لنده‌ای ها درحمایت از کودکان‌غزه
خروش‌خودجوش لنده‌ای ها درحمایت از کودکان‌غزه
خروش‌خودجوش لنده‌ای ها درحمایت از کودکان‌غزه
خروش‌خودجوش لنده‌ای ها درحمایت از کودکان‌غزه
خروش‌خودجوش لنده‌ای ها درحمایت از کودکان‌غزه
خروش‌خودجوش لنده‌ای ها درحمایت از کودکان‌غزه
خروش‌خودجوش لنده‌ای ها درحمایت از کودکان‌غزه
خروش‌خودجوش لنده‌ای ها درحمایت از کودکان‌غزه
خروش‌خودجوش لنده‌ای ها درحمایت از کودکان‌غزه
خروش‌خودجوش لنده‌ای ها درحمایت از کودکان‌غزه
خروش‌خودجوش لنده‌ای ها درحمایت از کودکان‌غزه
خروش‌خودجوش لنده‌ای ها درحمایت از کودکان‌غزه
خروش‌خودجوش لنده‌ای ها درحمایت از کودکان‌غزه
خروش‌خودجوش لنده‌ای ها درحمایت از کودکان‌غزه
خروش‌خودجوش لنده‌ای ها درحمایت از کودکان‌غزه

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از