حالت تاریک
Logo
پنج‌شنبه, 09 آذر 1402

حضور چهره‌های مطرح در راهپیمایی حمایت از غزه

حضور چهره‌های مطرح در راهپیمایی حمایت از غزه

شخصیت‌های مختلف سیاسی و نظامی در مراسم راهپیمایی حمایت از مردم مظلوم غزه حضور پیدا کردند.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری صبح زاگرس: مسئولین و چهره‌های سیاسی و نظامی استان کهگیلویه وبویراحمد با حضور در راهپیمایی حمایت از کودکان مظلوم غزه بار دیگر انزجار خود را از رژیم کودک کش صهیونیستی نشان دادند.

تصاویر تکمیلی در زیر آمده است؛

حضور چهره‌های مطرح در راهپیمایی حمایت از غزه
حضور چهره‌های مطرح در راهپیمایی حمایت از غزه
حضور چهره‌های مطرح در راهپیمایی حمایت از غزه
حضور چهره‌های مطرح در راهپیمایی حمایت از غزه
حضور چهره‌های مطرح در راهپیمایی حمایت از غزه
حضور چهره‌های مطرح در راهپیمایی حمایت از غزه
حضور چهره‌های مطرح در راهپیمایی حمایت از غزه
حضور چهره‌های مطرح در راهپیمایی حمایت از غزه
حضور چهره‌های مطرح در راهپیمایی حمایت از غزه
حضور چهره‌های مطرح در راهپیمایی حمایت از غزه
حضور چهره‌های مطرح در راهپیمایی حمایت از غزه
حضور چهره‌های مطرح در راهپیمایی حمایت از غزه
حضور چهره‌های مطرح در راهپیمایی حمایت از غزه
حضور چهره‌های مطرح در راهپیمایی حمایت از غزه
حضور چهره‌های مطرح در راهپیمایی حمایت از غزه
حضور چهره‌های مطرح در راهپیمایی حمایت از غزه
حضور چهره‌های مطرح در راهپیمایی حمایت از غزه
حضور چهره‌های مطرح در راهپیمایی حمایت از غزه
حضور چهره‌های مطرح در راهپیمایی حمایت از غزه
حضور چهره‌های مطرح در راهپیمایی حمایت از غزه
حضور چهره‌های مطرح در راهپیمایی حمایت از غزه
حضور چهره‌های مطرح در راهپیمایی حمایت از غزه

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از