نقدی بر وعده بزرگ محقق نشده انتخاباتی دهراب پور
برنامه وعده های انجام نشده:

نقدی بر وعده بزرگ محقق نشده انتخاباتی دهراب پور

منتخبین شورای شهر یاسوج وسایر شهرهای استان در نظر داشته باشند که مردم انتظار دارند که اکنون دیگر به شعارها و وعده های انتخاباتی خود جامع عمل بپوشانند و رسانه صبح زاگرس به صورت ریز و دقیق به این وعده ها ورود می کند و آن را با عینیت موجود تطابق می دهد.
طنز جمو و بازی «دربی»

طنز جمو و بازی «دربی»

کل رباب مطمئن بود که شکست مقدمه پیروزیه، رو کرد بهم و گفت: کم کمپیری کن وری بره دم دکون چراغعلی نیم کیلو تنبکو سیم بسون که تو و کار فوتبال بازی کردن نیی ریقال.
نظر شما
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به “ صبح زاگرس” ما می باشد.