طنز جمو و بازی «دربی»

طنز جمو و بازی «دربی»

کل رباب مطمئن بود که شکست مقدمه پیروزیه، رو کرد بهم و گفت: کم کمپیری کن وری بره دم دکون چراغعلی نیم کیلو تنبکو سیم بسون که تو و کار فوتبال بازی کردن نیی ریقال.
نظر شما
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به “ صبح زاگرس” ما می باشد.