کد خبر: 82405
به مناسبت 26 دیماه ساروز
عکس نوشته ## شاه با فرحش در رفت ##
سرانجام در روز 26 دی 1357 محمد رضا شاه مجبور شد ایران را به سمت کشور مصر ترک کند، و این در حالی بود که حتی نزدیک ترین حامیان و اربابانش هم از پذیرفتن او امتناع کردند.

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس ،