کد خبر: 207758
اعضای هیات رئیسه جدید شورای اسلامی شهر لنده انتخاب شد
انتخابات هیات رئیسه شورای اسلامی شهر لنده برای سال دوم برگزار شدو در این انتخابات رئیس، نائب رئیس، منشی و خزانه دار این پارلمان انتخاب شد.

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس  انتخابات هیات رئیسه شورای اسلامی شهر لنده برای سال دوم برگزار شد.

در این انتخابات کورش محمدی رئیس، جعفر رئیس زاده نائب رئیس، علیرضا فاضلی منشی، خدیجه رنجبر خزانه دار انتخاب شدند.

انتخابات اعضای شورا با رای مخفی و هر کدام از اعضا با ۵ رای به سمت های جدید و برای مدت یکسال انتخاب شدند.

انتهای پیام