کد خبر: 191021
در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان لنده مطرح شد:
محرومیت استان ناشی از نگاه مدیران است
معاون سازمان برنامه وبودجه استان کهگیلویه وبویراحمدبا اشاره به اینکه محرومیت استان نگاه مدیران است، گفت: توجه به زیرساخت های از مهمترین رویکردهای است که باید در دولت جدید مد نظر قرارگیرد.

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس، قلندر حسن پور در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان لنده با اشاره به مشکلات به خصوص مشکلات مناطق محروم استان گفت: با تغییر نوع نگاه مدیران می تواند بخش اعظمی از مشکلات مناطق محروم و کمتر برخوردار استان را رفع کرد.

وی افزود: توجه به زیرساخت های مهم در روستاها و مناطق عشایری که از مهمترین رویکردهای سازمان برنامه در سند توسعه ای است که امیدواریم در دولت جدید این مهم مدنظر قرارگیرد.

وی افزود:سازمان مدیریت به دنبال رفع محرومیت زدایی و تامین اعتبارات لازم برای خروج عشایر و روستائیان از محرومیت تامین خواهدشد.

قلندر حسن پور گفت:همدلی و همگرایی و همدلی مدیران می تواند نقش مهمی در رفع محرومیت ها خواهند داشت.

معاون سازمان برنامه وبودجه استان گفت: توجه به زیرساخت های اساسی در مناطق محروم نیازمند یک برنامه ریزی جامعه کوتاه مدت و بلند مدت است که امیدواریم این مهم از سوی مدیران رعایت شود.

انتهای پیام