کد خبر: 186474
گزارش ویژه:
آغاز شورو نشاط انتخاباتی شورای های شهر در لنده+تصاویر
همزمان با آغاز رسمی تبلیغات شورای های اسلامی در سراسر کشور شهرلنده حال وهوایی دیگر با بنرهای رنگارنگ شوراها و وعده های کاندیدا به خود گرفت.

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس ، با اعلام رسمی ستاد انتخابات کشور مبنی بر آغاز رسمی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، شورای شهر و میاندوره ای مجلس شورای اسلامی در کشور شاهد یک جوشش و نشاطی در شهرهای مختلف کشور با حضور کاندیدای ریاست جمهوری، میاندوره ای مجلس و فعالیت کاندیدای شورای شهر هستیم.

ارائه برنامه ها و سخنرانی ها در محافل و مجالس عمومی و دیدارهای چهره به چهره از مولفه های کاندیدای هرسه انتخابات و طرفداران آنان ها در این روزهای متنهی به 28خردادماه است.

در این بین افتتاحیه ستادهای تبلیغاتی، نصب بنر و به همراه راه اندازی سیستم های بلندگو در محل ستادهای تبلیغاتی کاندیدای های مختلف از جمله برنامه های است که این روزهای در سطح شهرها قابل مشاهده است.

انتخابات شورای شهر لنده نیز به اوج خود رسیده است و کاندیدای شورای شهر با نصب بنرهای بزرگ 3*4متری به دنبال معرفی خود به شهروندان هستند که عدم جانمایی درست برخی از این بنرها در معابر عمومی و تقاطع ها مانع دید رانندگان و حتی تردد شهروندان شده است .

هرچند در فصل چهارم قانون انتخابات، ماده 26تبصره2به صراحت آمده است: استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان اعم از کاغذی ، پارچه ای ،مقوایی ،فلزی و یا هر جنس دیگر با ابعاد بیشتر از 70 ×100 سانتیمتر ممنوع است .

ولی ظاهرا این مهم باتوجه به عدم برگزاری سخنرانی توسط کاندیدای شورای شهر و حذف برنامه های تجمعی آنان از سوی ستاد مبارزه با کرونا و شورای تامین بحث نصب بنر با ابعاد حاضر شاید چندان مشکلی نداشته باشد که حتما متولیان امر انتخابات در این رابطه اظهارنظر خواهندکرد.

تصاویر تکمیلی در زیر آمده است: