کد خبر: 137823
پاکدست صوتی؛
مهرپاییزی
دومین پاکدست صوتی مرکز متنای شهرستان لنده در قالب "مهرپاییزی" تولید و منتشر شد.

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس ،مرکز چند رسانه ای مرکز متنای شهرستان لنده دومین پاکدست صوتی خود را در قالب "مهر پاییزی" تولید و منتشر شد.

این پادست صوتی به همت جوانان مرکز متنای شهرستان لنده تولید و منتشر شد.