گروه: اخبار استان خبر: 180747 / تاریخ انتشار : 1399/11/25 ساعت : 19:14

جوابیه روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به خبر پرتقال فروش

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان جوابیه را به این پایگاه خبری ارسال کرده است.

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس در پی درج خبری با عنوان « پیدا کنید پرتقال فروش را! نظام مهندسی در یاسوج به وظایفش عمل کند»، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان جوابیه‌ای صادر کرد که عینا درج می‌گردد.

 

متن جوابیه روابط عمومی نظام مهندسی استان  به شرح زیر است:

نظر به ادعای مطلب درج شده با عنوان  پیدا کنید پرتقال فروش را  و مورد خطاب قرار دادن جامعه مهندسی و در راس آن سازمان نظام مهندسی و تشبیه با دکان پرتقال نشان از هدف قرار گرفتن جامعه مهندسی بدون در نظر گرفتن جایگاهی که مجموعه قوانین چند جلدی اثرگذارترین قانونی است که فقط با ابراز مهندسی می توانیم شاخص بودن  آن را بررسی نمایم و تخطی از این قوانین  با هر جایگاهی و در هر مکانی امکان پذیر نمی باشد لذا گردآورنده مطلب فوق  می بایست با مطالعه و تحقیق به این نتیجه می رسید که  نوک پیکانش نمی تواند احاد جامعه مهندسی و در راس آن سازمان نظام مهندسی را مورد هدف قراردهد. چرا که قوانین حاکم بر مهندسی خود بزرگترین سپر احکامی و اجرایی است.و آن چیزی که پایداری جامعه مهندسی را از ابتدا تاکنون در جهان هستی سربلند نگه داشته  تفکر مهندسی و رعایت اصول و ضوابط مهندسی و اجرا آن متناسب با خواسته ها و نیازهای جامعه انسانی بوده و است . نویسنده محترم شما مقدمه قانون نظام  مهندسی را مطالعه نمودین و تمامی مشکلات را با پیش داوری به گردن متولی امر قانون گذاشتین وظیفه قوه مقننه(مجلس ) قانون گذاری است .

مجری قوانین قوه مجریه (دولت ) است شما جایگاه باغدار را با میوه فروش پرتقال با عینک نگاه خود جابجا دیده ای ؟ سازمان نظام مهندسی و جامعه مهندسی ناظر بر اجرای مجموعه ضوابط فنی و مهندسی و اجرایی هستن نه مجری آن ؟لذا راه و پایان خط را با هدف های خاص تعریف نموده نقش راهبردی و بازوی کمکی در جهت اجرای قوانین مربوطه است و این وظیفه نهاد دیگری که در قانون به صراحت وظیفه هرسارمانی را مشخص و معین نموده و در همه مسیر سازمان نظام مهندسی و جامعه مهندسی با در نظر گرفتن بازوی توانمند و پشتیبان خود در جهت اجرای قانون ارائه شده متاسب با هر مقتضیات زمان و هر مکان و با تشکیل کمیسیون ها و کارگروه های را در دل خود پیشنهاد های سازنده خود را به مجریان و متولیان امر ارائه نموده لذا اگر مجریان از وظایف قانونی خود  سهل انگاری نموده انتظار محکوم نمودن قانون گذار را نداشته باش.

نویسنده محترم شما در مقدمه یاداشت خود مبلمان شهری را بیان نمودی که مجری وطراح آن شهرداری و حوزه های مرتبط با سیما و منظر شهری است و می بایست به قوانین بالادست در حوزه شهری که همان قوانین مربوط به مبلمان شهری است تبعیت والزامات مربوط دراین خصوص رارعایت و  اجرا نماید . و قوانین حوزه شهر و شهرسازی با بیان شفافیت کامل در این خصوص به  نهادهای ذیربط ابلاغ گردیده .لذا اگر مجریان مربوطه اجرا کاهلی در این موضوع داشتند نمی توان دیگر متهم و مقصر و شان یک جامعه مهندسی را قیاس با پرتقال فروش نمود مثالی را بزند که خور جامعه مهندسی شایسته آن باشد نه برای جلب توجه مخاطب ضرب المثل بی ربط با این موضوع شروع کننده مطلب شما باشد.

جامعه مهندسی را در ابتدایی ترین وظیفه خود و لنگ زدن در خصوص اجرای سیمای و منظر شهری و نمای های ساختمان قلمداد نمودین . لنگ را نهاد دیگری میزند.  خط کش رسانه تان را باید برای ما پلگون ببندید ؟ نویسنده محترم توجه خاص داشته باشید نسبت به هدف قرار دادن جامعه ای که خود مطالبه گر قانونی است که ما موظف به اجرای بندهای قانونی مربوطه هستیم لذا بحث فرهنگ سازی در این خصوص و نوشتن توصیه ها و ماده های  قانونی جز مطالبات و نوشتن دستورالعمل های خاص در کارگروه ها و کمیسیون های مربوطه به این نظام است ولی مجری و ضمانت اجرای آن با نهاد صدور پروانه ساختمان و پایان  کار آن بنا بر عهده نهاد و سازمان دیگری است میوه و تربار فروش دکانش جای دیگر است دنبال خرده فروش نگرد .

واما در پایان خدمتتان به جهت آشنایی با کمیسیون ها و نهاد های مربوطه  علی الخصوص کمیته سیما و منظر شهری به اطلاع تان برسانم  که این کمیسیون مربوطه  زیر نظر سازمان شهرداری هر منطقه و زیر نظر مستقیم شهرداری تشکیل می گردد و مصوباب اجرا شده تایید ومجری و اجرا کننده آن خود ،سازمان مربوطه می باشد ، نه سازمان نظام مهندسی ساختمان. لذا وظیفه ما نقش راهبردی و کلیدی در بیان  ارائه مطالب و  نظرات و دیدگاه های پیشنهاد داده شده از سوی کمیته ها و کمیسیون های فعال درون سازمانی به نهاد اجرایی می باشد و مجری قوانین و مصوبات کمیسیون شهرداری می باشد .

لازم به ذکر است  یک عضو از اعضای این کمیسیون  سازمان نظام مهندسی می باشد . که در زیر خلاصه ازاعضای  کمیسیون سیما و منظر با اهداف و ارکان و اعضا و مجموعه ماده و ها و توصیه ها در این خصوص خدمتتان ارائه می نماییم.امید است که نهادهای مربوطه در جهت اجرایی نمودن موضوعی که دغدغه ما جامعه مهندسین بوده و است  تلاش در جهت اجرایی آن بنماید ،و جامعه مهندسی  آمادگی خود را در جهت همکاری و نظارت برموارد و مصوبات فوق در این خصوص اعلام می داریم. لذا به جهت آشنایی مدیر و مسول محترم سایت صبح زاگرس در جهت ایراد مطب فوق و خطاب قرار دادن نظام مهندسی و اینکه اشتباه نشانه گیری این مجموعه اعلام بنمایم مجری و اجرا کننده مطالب نقد شده از سوی شما سازمان نظام مهندسی ساختمان نیست که با صراحت تمام بدون در نظر گرفتن همه جوانب قانونی و تشبیه این جامعه مهندسی با حدود چهار هزار پانصد نفر  عضو در استان  و تشبیه آن با واژه غیر مرتبط نمی تواند شان و منزلت اجتماعی و اخلاق حرفه ای جامعه مهندسی را مورد هدف قرار دهیم .

عرض بداریم به محضرتان نویسنده مطلب با کمی تحقیق و مطالعه بیشتر، نه صرفا بیان مقدمه همه ارکان یک مجموعه را خدشه دار نماید. و برای آشنایی شما و نویسنده محترم  به جهت آشنایی شما درذیل هدایت بنمایم نوک پیکان شما را با سازمان مربوطه و معرفی بنمایم اعضا این کمیسیون و اهداف آن را به اختصار باشد که در ارایه مطالب و انتقادات شما از ارکان سازمان با درایت بیشتری و تحقیق کاملتری در آینده داشته باشید. انتقادات سازنده و بدون از نگاه سیاسی و ... خواهیم پذیرفت و سر تعظیم به انتقاد به حق از هر نهاد و یا سازمانی خواهیم داشت .

اعضا و اهداف کمیسیون و نهاد مورد نظر با کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی هر شهر می باسیت قانونی  را در آئین‌نامه مقررات ساختمان قرار داده است که بر طبق آن شهروندان باید نقشه‌ و طرح نما را به‌علاوه ماده‌ای که می‌خواهند در نما مورداستفاده قرار دهند به دفاتر خدمات الکترونیک یا دفاتر فنی و شهرسازی مستقر در شهرداری  اعلام کنند تا در کمیسیون‌های خاصی که در شهرداری مناطق تشکیل خواهد شد،  بررسی شوند، بعد از تأیید طرح و ماده اعلام‌شده اجازه انجام کار صادر خواهد شد.

-ساختمانهای بلند مرتبه تابع ضوابط و شرایط ویژه می‌باشد و می‌بایست به تائید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری استان(کمیته تخصصی نما و سیمای شهری) برسد.

ـ نمای ساختمانهای مجاور و در حریم بناهای تاریخی، تابع ضوابط و مقررات مصوب ذیربط خواهد بود. 

ـ انواع مبلمان و تابلوهای شهری، تابع ضوابط و مقررات مربوطه می‌باشد. در این صورت در طراحی نمای ساختمانهای عمومی، تجاری، خدماتی، اداری، درمانی و... می‌بایستی محل تابلو پیش‌بینی و تعیین گردد و در انطباق با مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان ایران و بصورت هماهنگ برای صنوف مختلف تهیه شود.

اعضای کمیته تخصصی سیما و منظر شهری در هر استان

- کمیته تخصصی نما و سیمای شهری: کمیته‌ای است مرکب از اعضای ذیل که در محل معاونت شهرسازی و معماری شهرداری استان تشکیل شده و به  موارد اشاره شده در متن این دستورالعمل و سایر موارد مرتبط با نما،منظر و زیباسازی شهر ، رسیدگی و اعلام نظر می‌نماید. جلسات کمیته با دعوت دبیر تشکیل و با حضور اکثریت (نصف بعلاوه یک) رسمیت می یابد. اعضای این کمیته عبارتند از:
- معاون شهرسازی و معماری شهرداری و یا نماینده قانونی وی(رئیس کمیته)
- دبیر کمیته با انتخاب معاون شهرسازی و معماری با تخصص معماری یا شهرسازی
- نماینده استانداری با تخصص معماری یا شهرسازی
- نماینده اداره کل راه و شهرسازی با تخصص معماری یا شهرسازی
- نماینده سازمان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی با تخصص معماری یا شهرسازی
- نماینده شورای اسلامی شهر (ترجیحا رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا)
- نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان با تخصص معماری یا شهرسازی
- دو نفرعضو هیئت علمی دانشگاه با تخصص معماری و شهرسازی یا مهندسین مرتبط فعال در حوزه اجرا با انتخاب سایر اعضاء کمیته
- نماینده سازمان زیباسازی شهرداری با تخصص معماری یا شهرسازی
- عضو و کارشناس مدعو (در صورت لزوم) بسته به موضوع مطروحه

درپایان بیان مطالب فوق و با توجه به معرفی اعضا کمسیون نویسنده محترم بر شما و مخاطبان برسانم که نظام مهندسی یک عضو از کمسیون مورد نظر و نقش آن کلیدی و راهبری است و اگر مجریان در این امر کوتاهی نموده، تقصیر  را نمیتوان برسازمان یا نهاد دیگری بیندازیم.  لذا به جهت شفافیت موضوع در خصوص ارائه مطلب ذکر شده روابط عمومی سازمان نظام مهندسی جوابیه خود را مکتوب ارائه نموده لذا  از سایت درج دهنده در موضوع فوق تقاضا دارد جوابیه این نهاد را  را در همین سایت برای مخاطبان خود قرار دهند .تا شفافیت موضوع برای مخاطبان خود روشن گردد .

انتهای پیام/

تبلیغات سروش زیر خبر
کلیدواژه
نظرات | 0 نظر
captcha
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به “ صبح زاگرس” ما می باشد.