گروه: اخبار استان خبر: 154302 / تاریخ انتشار : 1398/12/11 ساعت : 10:59
فرهنگی بهمئی خطاب به محتکرین:

اَینَ تَذهَبون؟با احتکار اقلام ضروری ضد کرونا انسانیت را به مسلخ بردید/چرا در زمین دشمن بازی می کنید؟

چرا در زمین دشمن بازی می کنید؟چرا با دشمن همدل وهم آوا شدdد؟ چرا می خواهید با گرفتن جان مردم باویروس خطرناک شریک شوید؟مگرشما ازجنس این مردم نبودید؟ مگرشما احساس مهر و نوعدوستی و انسانیت را به مسلخ بردید و نابود کردید؟ اَینَ تَذهَبون؟به کجا می روید؟

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس یکی از فرهنگیان شهرستان بهمئی در یادداشتی از سوء استفاده سوداگران در شرایط بحرانی درگیری کشور با کرونا انتقاد کرد.

متن یادداشت:

«بنی آدم اعضای یک پیکرند

که درآفرینش زیک گوهرند

چو عضوی به درد آوردروزگار

دگرعضوهارا نماند قرار»

کلیدواژه ای به نام مَردُم!!!

مردم، تمام افراد یک جامعه اند که هرگاه برمبنای تفکر و ایده واحدوخرد جمعی تصمیم بگیرند،قاطعانه «تغییر» بوجود می آورند.

 

مردم هروقت به قدرت قطره ها بایک هدف واحدایمان بیاورند، دریاخواهندشد.

 

مردم هروقت به قدرتِ اتحاد و انسجام پی ببرند،بازویی قدرتمندخواهند شدکه هرقدرتی را واژگون خواهندکرد.

 

مردم، درقرآن کریم زمانی که قدرت باهم بودن رامی فهمند، به«یدواحده» یا «امت واحده»تعبیرمی شوند.

 

مردم ما با قدرت وحدت و یکدلی درسال۱۳۵۷انقلاب خود را با وجود مخالفت سرسختانه دشمنان ،مقتدرانه به پیروزی رساندند.

 

مردم ماپس ازخلق انقلاب، هشت سال ازدستاوردهای انقلاب خوددربرابر خونخوارترین دشمنان خود ایستادند وحماسه «دفاع مقدس» راخلق کردند.

 

مردم مابرای آنکه دشمن اتحاد و یکدلی را ازآنها نگیرد،دهها بار برای اثبات مردمسالاری دینی پای صندوق های رای رفتند و زیباترین نمایش دموکراسی رابه رخ دنیای به ظاهردموکراتیک کشاندند.

 

مردم مابرای حفظ همدلی واتحاد هرگاه «ولی زمانشان» آنها را در عرصه های سیاسی،اقتصادی، فرهنگی واجتماعی فراخواند، با همه توان خود در تمام عرصه ها حضور یافتند ؛خون دادند،شهید شدند،قطع عضوشدند، زیرآوار ماندند، غرق شدند، حماسه آفریدند،درتمام صحنه هاباتمام بضاعتشان حضوریافتندو به هیچ بدخواه و معاندی باج ندادند.

 مردم ما هرگاه ازناحیه دشمن احساس خطرکردند،درصفوفی فشرده حماسه هاخلق نمودند و پس از وقایع سال های وحدت ستیز ۹۸،۸۸،۷۷ باحضو روحدت بخش خود آن وقایع را مدیریت کرد تا دشمنان خودرا راباحضورحداکثری بارها مأیوس وعصبانی کنند.

 

مردم مابادرک  شرایط بد منطقه خاورمیانه که دشمنی  به نام داعش همانندهیولایی بی رحم پنجه درگلوی آنان می فشرد، باالهام ازاین حدیث پیامبرآسمان یشان که «هرکس فریاد دادخواهی مسلمانی را بشنود و به آن پاسخ ندهد، مسلمان نیست»،با به قربانگاه فرستادن اسماعیل های خود نظیر «شهیدحججی» و سایرشهدای مقاومت و پاسخ به ندای ولی زمان خودحضرت امام خامنه ای، فتنه داعش را با فرماندهی فرماندهانی چون  «حاج قاسم سلیمانی» ازسرکشورهای منطقه خاورمیانه کم نمود.

 

مردم ما پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی فرمانده ایستاده دربرابرپست ترین دشمنان انسانیت که به دست آمریکای سراسرظلم وبیدادوستم به شهادت رسید،چنان حماسه ای درتشییع وسپس حمایت از «انتقام سخت» او خلق کردند که به اذعان دوست ودشمن شکاف و نفوذ درصفوف این مردم محال است و وحدت این مردم فرجامی جز ظهور «ایران مقتدر و ابر قدرت نوظهور» نخواهدداشت.

مردم ما که می دانستند دشمن برای به زانودرآوردن مقاومت، اتحادو یکدلی آنها آخرین تیر در ترکش خود را رهاخواهدکرد، خودرابرای مقاومت جانانه دربرابر «تحریم ظالمانه وفلج کننده» دشمنان خودآماده نمودند و بامقاومتی بی نظیر وحفظ اتحاد درصفوف خود، آخرین نقشه دشمن راهم به شکست کشاندند.

 

مردم ما دربرابرمهمان ناخوانده ای به نام «کروناویروس» که شایدنقشه دیگری ازجانب دشمنان انسانیت باشد و سلامت جامعه رادرگیرخودنموده ،هم ازهیچ تلاش وکوششی برای رفع این معضل کوتاهی ننمودند و اگر نشانه هایی ازموفقیت در برابر این ویروس خطرناک به چشم می خورد، حاصل مدیریت صحیح مردم و فداکاری کسانی است که خود را ازمتن مردم و متعلق به مردم می دانند و به خواست خدا و مدیریت عامه مردم شاخص های سلامت به وضع مطلوب برخواهدگشت.

اما!

آنچه دراین 41 سال ازعمربابرکت انقلاب که نتیجه استقامت بی بدیل مردم وبذل جان ومال آنهابرای حفظ این نظام ولایی والهی بود و باعث شد درکناراین همه جانفشانی ها،فداکاری هاواستقامت جانانه، دلها راجریحه دار کند، جگرهاراخون کند، کارد به استخوان فروکند، اشکها را مبدل به خون کند، کمرها را بشکند وآه ازدلها و نهادها برآورد،بحث خیانت به استقامت، پایداری،پایمردی و فداکاری این ملت  است! بحث خیانت به آرمان ها ودستاوردهای این ملت رنج کشیده است!

 

درکنارپایداری این مردم، خائنین به این ملت،همراه وهمگام با دشمنان این مردم مقاوم،دارایی های آنان را به یغما می برند، اختلاس های کلان خائنان و دست درازی آنان به حقوق عامه وثروت های عمومی برای آنان عادی شده است. رانت های بی رحمانه و پلیدآنان دل هرانسان آگاه و بیداری را ریش ریش می کند. تبعیض ها و سوء استفاده ازجایگاه و موقعیت ها بین آنان و مردم فاصله های نجومی انداخته است.

 

احتکار اساسی ترین نیازهای مردم مقاوم و متحد کارهای روزمره شان شده و گرانفروشی وخالی نمودن سفره های مردم عادت روزانه شان شده است و سلطان های سکه،فولاد و...یکی پس ازدیگری ظهوریافتندتاعرصه را برمردم تنگ نمایند و پابر گُرده مردم نهند و از دوش آنان ناجوانمردانه به نوایی برسند.

 

 مساله به اینجاختم نشد و گویاآنان منتظر انتشار ویروس خطرناک کرونا بودند تا به او خوشامد بگویند، زیرا وجهی مشترک بین خود و ویروس مرگبار یافته بودند ؛تا با احتکار بدیهی ترین نیازهای بهداشتی مردم یعنی ماسک و الکل و... ازجان مردم انتقام بگیرند طوری که ماسک دویست تومنی راچهل هزار تومان فروختندو الکل دوهزارتومنی راصدهزار تومن!!!! گویا آنان مأمور شدند تا از مردم انتقامی سخت بگیرند!!اما مردم چرا باید تاوان دهند؟جرم آنان چیست؟ آیا جز وفادار ماندن پای انقلاب و نظام  و دفاع از کیان، سرزمین ،عزت وشرف خودکاری کردند؟

 

چرا در زمین دشمن بازی می کنید؟چرا با دشمن همدل وهم آوا شده اید؟ چرا می خواهید با گرفتن جان مردم باویروس خطرناک شریک شوید؟مگرشما ازجنس این مردم نبودید؟ مگرشما احساس مهر و نوعدوستی و انسانیت  را به مسلخ بردید و نابود کردید؟ اَینَ تَذهَبون؟به کجا می روید؟

 

یاد این حدیث مولایم امام حسین (ع)افتادم که درآخرین لحظات ظهرعاشورا خطاب به یزیدیان فرمود:«اگردین نداریدلااقل آزاده باشید.»

 

حالا ما مردم به شمامی گوییم، اگرانسانیت رابه مسلخ می برید،اگردرد ندارید و حس نوع دوستی درشما سالهاست نابودشده ،لااقل مرز دوستی و دشمنی خود را مشخص نمایید.

 

زالوصفتها!مکیدن خون این مردم شایسته نیست وحق  مردم این نیست.مردم ما در وفاداری، جوانمردی وفداکاری دردنیا بی نظیرند.

 

یاداین جمله از رهبر کبیر ایران امام خمینی(ره) افتادم که درمقایسه مردم ایران با مردم عصر پیامبراسلام(ص) فرمودند: ‏من با جرأت مدعى هستم که ملت ایران و توده میلیونى آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله- صلى الله علیه و آله- و کوفه و عراق در عهد امیرالمؤمنین و حسین بن على- صلوات الله و سلامه علیهما- مى باشند.

 

وجدان های بیدارشماراآگاه خواهندکرد! وجدانهای آگاه باید امربه معروف ونهی ازمنکررا پاس دارند و خود را به خواب نزنند ؛امروزجامعه مابیش ازهرزمان دیگری نیازمندآگاهی وبیداری است.

کُلُکُم راع وکُلُکُم مَسئول...

 

والسلام.

پی نوشتها:

۱.قرآن کریم.

۲.صحیفه ی نور،مجموعه فرمایشات حضرت امام(ره)

۳.حماسه حسینی،اثرشهید مرتضی مطهری.

یادداشت از :بهمن جشانی پور

انتهای پیام/

تبلیغات سروش زیر خبر
کلیدواژه
نظرات | 0 نظر
captcha
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به “ صبح زاگرس” ما می باشد.