گروه: اخبار استان خبر: 153709 / تاریخ انتشار : 1398/11/30 ساعت : 12:08

آدرس شعب اخذ رای انتخابات مجلس در بویراحمد و دنا

در اجرای ماده 38 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامى و ماده 56 آیین نامه اجرایی آن به اطلاع کلیه کسانی که به استناد ماده 27 قانون انتخابات واجد شرایط رأی دادن هستند می رساند که برای ثبت نام ودریافت برگ رأی در روز جمعه مورخ 98/12/2از ساعت 08:00 صبح تا ساعت 18:00 بعد از ظهر با دردست داشتن اصل کارت ملی و اصل شناسنامه خود ، به یکی از شعب ثبت نام و اخذرأی مشروح زیر مراجعه ودر انتخابات شرکت کنند.

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس؛ در اجرای ماده 38 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامى و ماده 56 آیین نامه اجرایی آن به اطلاع کلیه کسانی که به استناد ماده 27 قانون انتخابات واجد شرایط رأی دادن هستند می رساند که برای ثبت نام ودریافت برگ رأی در روز جمعه مورخ 98/12/2از ساعت 08:00 صبح تا ساعت 18:00 بعد از ظهر با دردست داشتن اصل کارت ملی و اصل شناسنامه خود ، به یکی از شعب ثبت نام و اخذرأی مشروح زیر مراجعه ودر انتخابات شرکت کنند. 

 مرکز حوزه انتخابیه و بخش مرکزی


شعبه ثابت شماره 321100001 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی بلوار شهید رجائى – شرکت آب و فاضلاب روستایى شهرستان

شعبه ثابت شماره 321100002 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی خیابان سعدی- دبیرستان علامه طباطبائى

شعبه ثابت شماره 321100003 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی محله راهنمایی-ساختمان شماره یک راه و شهرسازی


شعبه ثابت شماره 321100004 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی محله ترمینال-ورودی بلوار معلم - ساختمان خدمات شهری شهرداری(ترمینال 13 آبان قدیم)

شعبه ثابت شماره 321100005 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی راهنمایى کانون فرهنگى پرورشى کودکان

شعبه ثابت شماره 321100006 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی بلوار شهید رجایی – رجا 5 – مجتمع ورزشى کوثر

شعبه ثابت شماره 321100007 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی خیابان شهید باهنر – مدرسه راهنمائى پسرانه شاهد

شعبه ثابت شماره 321100008 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی بلوار بویر احمد خیابان مرکز بهداشت
شهید اشرفى بین فرعى 8 و 9 باهنر دبیرستان دخترانه آسیه

شعبه ثابت شماره 321100009 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی انتهای بلوار بویراحمد- سازمان مدیریت و
برنامه ریزی

شعبه ثابت شماره 321100010 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی میدان امام حسین (ع) – هنرستان آیت اله
طالقانى

شعبه ثابت شماره 321100011 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی خیابان جمهوری- هنرستان اقبال لاهوری

شعبه ثابت شماره 321100012 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی محمودآباد سفلى – مدرسه ابتدایی شهید
نوری

شعبه ثابت شماره 321100013 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی بلوار ابوذر-ابوذر 8-دبیرستان دخترانه
فرزانگان(تیزهوشان)

شعبه ثابت شماره 321100014 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی سالم آباد-روبروی کاشانی 14 -مدرسه
ابتدایی شهید غلامى سالم آباد

شعبه ثابت شماره 321100015 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی خیابان کاشانى 12 – دبیرستان دخترانه
حجت

شعبه ثابت شماره 321100016 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی سالم آباد – روبرو کاشانى 9 کاشانى 18
دانشگاه فرهنگیان

شعبه ثابت شماره 321100017 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی خیابان کاشانی 5 مرکز جهاد دانشگاهی

شعبه ثابت شماره 321100018 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی ابتدای جاده آبشار – مدرسه راهنمایی
نمونه توحیدی

شعبه ثابت شماره 321100019 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی خیابان ارم 2 – دبیرستان حجاب

شعبه ثابت شماره 321100020 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی بلوار ارم – آموزش و پرورش شهرستان
بویراحمد

شعبه ثابت شماره 321100021 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی خیابان مطهری-جنب خبرگزاری
جمهوری اسلامی ایرن -اداره کل فنی حرفه ای

شعبه ثابت شماره 321100022 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی بین شهدای 7و 8 -مدرسه راهنمایی کوثر

شعبه ثابت شماره 321100023 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی خیابان دادگستری – پیش دانشگاهى
حضرت زینب(س)

شعبه ثابت شماره 321100024 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی خیابان فردوسى – دبیرستان تیز هوشان
شهید بهشتى

شعبه ثابت شماره 321100025 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی خیابان فردوسى – خیابان هجرت 2
دبستان 17 شهریور

شعبه ثابت شماره 321100026 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی خیابان آیت الله طالقانی – هنرستان کار
و دانش دخترانه وحدت

شعبه ثابت شماره 321100027 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی جنب مصلى – هنرستان امام جعفرصادق
(ع)

شعبه ثابت شماره 321100028 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی بلوار امام خمینی (ره ) – کلینیک شماره 3
شهید مفتح

شعبه ثابت شماره 321100029 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی خیابان پاسداران- نبش گلستان 12
بهزیستی شهرستان بویراحمد

شعبه ثابت شماره 321100030 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی بلوارامام خمینی (ره )-گلستان 5-مسجد
حضرت ابوالفضل العباس(ع )

شعبه ثابت شماره 321100031 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی میدان هفت تیر – مرکز خدمات اورژانس
اجتماعى بهزیستى

شعبه ثابت شماره 321100032 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی روبروی بیمارستان شهید بهشتی –
هنرستان سمیه

شعبه ثابت شماره 321100033 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی خیابان معلم-روبروی خیابان سردار
جنگل جنوبی-مدرسه شاهد

شعبه ثابت شماره 321100034 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی خیابان شاهد 26 – دبستان شهید علی
پور

شعبه ثابت شماره 321100035 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی خیابان شاهد 14 – مدرسه شهید موسوی

شعبه ثابت شماره 321100036 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی شاهد 11 – مدرسه راهنمایی تیزهوشان

شعبه ثابت شماره 321100037 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی بلوار عدل – دبستان فرهنگیان 2 (آفتاب)

شعبه ثابت شماره 321100038 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی خیابان شاهد 2- مدرسه غدیر

شعبه ثابت شماره 321100039 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی خیابان جوانمردان دبیرستان دخترانه غیر
انتقاعى نیایش

شعبه ثابت شماره 321100040 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی جاده زیر تل- جنب آموزش و پرورش
عشایر- دبیرستان دخترانه مهر

شعبه ثابت شماره 321100041 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی زیر تل – مدرسه ابتدایی شهید عنبری

شعبه ثابت شماره 321100042 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی بلکو-مدرسه ابتدایی شهید سیاوش جو

شعبه ثابت شماره 321100043 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی زیر تل نبش امامت 9 – مدرسه راهنمایی
دخترانه ( تیزهوشان سابق )

شعبه ثابت شماره 321100044 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی خیابان امامت 16 – مرکز آموزش فنی و
حرفه ای دخترانه

شعبه ثابت شماره 321100045 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی خیابان امامت 19 – مدرسه راهنمایى
شهید مفتح

شعبه ثابت شماره 321100046 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی شهرک امام حسین (ع ) – مدرسه
راهنمایى حضرت بتول (س )

شعبه ثابت شماره 321100047 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی شهرک امام حسین(ع) – جنب حسینیه
امام علی(ع) – مرکز فرهنگی هنری

شعبه ثابت شماره 321100048 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی شهرک جهاد -روبروی مجتمع پردیس-
درمانگاه تامین اجتماعی

شعبه ثابت شماره 321100049 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی شهرک جهاد – مدرسه ابتدایی جهادگران

شعبه ثابت شماره 321100050 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی تل زالی – مدرسه شهید علمدار کرمی

شعبه ثابت شماره 321100051 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی جنب شرکت گاز – مدرسه شهید افتخاری

شعبه ثابت شماره 321100052 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی خیابان تختی – دبیرستان خواجه نصیر

شعبه ثابت شماره 321100053 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی خیابان تختی – دبیرستان کمائی مقدم

شعبه ثابت شماره 321100054 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی دولت آباد – مدرسه شهید على پور

شعبه ثابت شماره 321100055 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی شرف آباد علیا – مدرسه ابتدایى توحید

شعبه ثابت شماره 321100056 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی شرف آباد- -روبرو جمعه بازار-بلوار

شهید جعفررواز-سالن ورزشی شهرداری

شعبه ثابت شماره 321100057 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی بلوار کشاورز – مسجد امام موسى کاظم

شعبه ثابت شماره 321100058 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی شرف آباد سفلى – مدرسه ابتدایى شهید
هاشمى نژاد

شعبه ثابت شماره 321100059 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی روبروی آموزشکده دخترانه فنی و حرفه
ای – دبستان شهید دهرابپور

شعبه ثابت شماره 321100060 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی شرف آباد-حسینیه امام حسن مجتبى(ع)

شعبه ثابت شماره 321100061 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی فلکه جهاداداره منابع طبیعى و آبخیز داری
شهرستان

شعبه ثابت شماره 321100062 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی بنسنجان – مسجد حضرت امیرالمومنین
(ع )

شعبه سیار شماره 321100063 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی فرمانداری -دفتر امام جمعه-بیمارستان

شهید جلیل –استانداری–بیمارستان شهیدرجایى -صداوسیما–بیمارستانهای امام سجاد(ع)، شهدای گمنام و شهید
بهشتى

شعبه ثابت شماره 321100064 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی ورودی شهرک امام على(ع)-مدرسه کوثر

شعبه ثابت شماره 321100065 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی انتهای شهرک امام حسین (ع)- خیابان

شهید جعفری-مجتمع غیردولتى پارسا

شعبه ثابت شماره 321100066 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی بلوار قرنى -روبروی مرکز بهداشت استان– هنرستان کار و دانش امام محمد باقر

شعبه سیار شماره 321100067 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی دفترنماینده ولی فقیه – سپاه منطقه –
سپاه ناحیه- ناحیه انتظامی –مراکز نیروی انتظامى- کلانتری 11 و 12
شعبه سیار شماره 321100068 واقع در روستای دهنو به نشانی روستاهای دهنو- محمود آباد علیا-سیب مداب
شعبه سیار شماره 321100069 واقع در روستای به نشانی روستاهای چشمه چنار یاسوج – عباسعلی خانی -مورگاه-
امام زاده محمد-
شعبه سیار شماره 321100070 واقع در روستای به نشانی روستاهای پوزه سفید- احمد قلندری- خنگ- دهنو-
زردخانى- تل خالى- حسین خانى
شعبه سیار شماره 321100071 واقع در روستای به نشانی روستاهای منصورخانى- حمزه خانى- غضنفرخانى-
شعبه ثابت شماره 321100072 واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج- روستای مهریان- مسجد امام زاده حسن
شعبه ثابت شماره 321100073 واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج- روستای مهریان- دبیرستان دخترانه ثارالله
شعبه ثابت شماره 321100074 واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج-روستای مهریان- حسینیه ابوالفضل
شعبه ثابت شماره 321100075 واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج- روستای بلهزار -دانشگاه جامع علمی
کاربردی
شعبه ثابت شماره 321100076 واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج- روستای بلهزار دبیرستان مولوی
شعبه ثابت شماره 321100077 واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج- روستای بلهزار- مدرسه شهید اسفندیاری
شعبه ثابت شماره 321100078 واقع در شهر شهر مادوان منطقه به نشانی شهر مادوان – مدرسه شهید بارانی
شعبه ثابت شماره 321100079 واقع در شهر شهر مادوان منطقه به نشانی شهر مادوان – خیابان شهید باهنر –
مدرسه شهید پرهیزگار
شعبه ثابت شماره 321100080 واقع در شهر شهر مادوان منطقه به نشانی شهر مادوان – مدرسه شهید هدایتى
شعبه ثابت شماره 321100081 واقع در شهر شهر مادوان منطقه به نشانی شهر مادوان – شهرداری مادوان
شعبه ثابت شماره 321100082 واقع در شهر شهر مادوان منطقه به نشانی شهر مادوان – مدرسه شهید صدیقی نژاد
شعبه ثابت شماره 321100083 واقع در شهر شهر مادوان منطقه به نشانی مادوان – روبروی شهردری خیابان شهید
بارانى – مسجد امام حسن (ع )
شعبه ثابت شماره 321100084 واقع در شهر شهر مادوان منطقه به نشانی مادوان -بعد از کارخانه شهد ناب- خیابان
ولیعصر(عج)-مسجد النبى
شعبه ثابت شماره 321100085 واقع در شهر شهر مادوان منطقه به نشانی مادوان – خیابان اصلى – خیابان شهید
فهمیده – سمت راست – مسجد حضرت ابوالفضل
شعبه ثابت شماره 321100086 واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج- روستای مادوان سفلی- مدرسه ابوریحان
بیرونى
شعبه ثابت شماره 321100087 واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج- روستای مادوان سفلی- مدرسه ابتدایی
سیدالشهداء
شعبه ثابت شماره 321100088 واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج- روستای مادوان سفلی- مسجد سید
الشهداء (ع)
شعبه ثابت شماره 321100089 واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج- روستای گوشه امامزاده قاسم- خیابان امام
رضا (ع)-مدرسه ابتدایى شهدای گوشه
شعبه ثابت شماره 321100090 واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج- روستای حبیب آباد مزدک -مدرسه ابتدایی
شهید رضایی
شعبه ثابت شماره 321100091 واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج- روستای ده کهنه مزدک-مسجد علی ابن
ابیطالب(ع)
شعبه سیار شماره 321100092 واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج- روستاهای دین تل مزدک – ده آقا شفیع
مزدک – مدرسه شهید پناهنده (ده اقا شفیع)
شعبه سیار شماره 321100093 واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج- روستای قلعه سرخى روستای گنجه ای
کهنه
شعبه ثابت شماره 321100094 واقع در روستای حومه یاسوج- روستای گنجه ای بزرگ- به نشانی حومه یاسوج-
روستای گنجه ای بزرگ- دبستان شهید رخشار
شعبه سیار شماره 321100095 واقع در روستای تنگ سریز به نشانی حومه یاسوج- روستاهای تنگ سریز- اسلام
آباد-شهید آباد تنگ سریز -محمد آباد و حیدر آباد تنگ سریز
شعبه ثابت شماره 321100096 واقع در روستای به نشانی روستای ده برافتاب- حسینیه شهدای ده برافتاب
شعبه سیار شماره 321100097 واقع در روستای جدول غوره به نشانی روستاهای جدول غوره مختار- جدول غوره
مهریان
شعبه سیار شماره 321100098 واقع در روستای کالوس به نشانی روستاهای کالوس سفلى- تولگهى- دوآب کالوس
شعبه سیار شماره 321100099 واقع در روستای کالوس به نشانی کارخانه فولاد روستاهای سردشت – کالوس علیا –
کالوس مرکزی
شعبه سیار شماره 321100100 واقع در روستای فیروز آباد به نشانی روستاهای چشمه انجیری فیروزآباد- سرتنگ
فیروزآباد- دره گرو فیروزآباد
شعبه سیار شماره 321100101 واقع در روستای ده بزرگ فیروز آباد به نشانی روستاهای ده بزرگ فیروزآباد- چشمه
خانی فیروزاباد
شعبه سیار شماره 321100102 واقع در روستای حسین آباد مختار به نشانی روستاهای حسین آباد مختار- یوسف آباد
مختار
شعبه سیار شماره 321100103 واقع در روستای زردک به نشانی روستاهای زردک-امام زاده مختار-خادم اباد-داوود
اباد مختار-اسلام اباد-شهرک صنعتی فرودگاه و توابع
شعبه ثابت شماره 321100104 واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج-روستای چنارستان سفلی-مدرسه شهید
نورمحمد نوریان
شعبه سیار شماره 321100105 واقع در روستای چنارستان به نشانی حومه یاسوج- روستاهای چنارستان وسطی-
چنارستان علیا
شعبه ثابت شماره 321100106 واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج- روستای على آباد-مدرسه مردانی علی آباد
شعبه سیار شماره 321100107 واقع در روستای مازه خریده به نشانی حومه یاسوج- روستاهای کرد لاغری- مازه
خریده- پنبه زاری
شعبه سیار شماره 321100108 واقع در روستای کریم آباد به نشانی حومه یاسوج- روستاهای بازرنگ- کریم آباد
شعبه ثابت شماره 321100109 واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج- روستای خلف آباد-مدرسه ابتدایی
شعبه سیار شماره 321100110 واقع در روستای موردراز به نشانی حومه یاسوج- روستاهای موردراز علیا- موردراز
وسطی
شعبه سیار شماره 321100111 واقع در روستای موردراز به نشانی حومه یاسوج- روستاهای موردراز رهبر- موردراز
سفلی
شعبه سیار شماره 321100112 واقع در روستای نره گاه مشایخ به نشانی حومه یاسوج- روستاهای نره گاه مشایخ –
قوام آباد علیا-محمد آباد آشور پاشور
شعبه سیار شماره 321100113 واقع در روستای حومه یاسوج- روستای جدول غوره-روستای نره گاه مرکزی- به
نشانی حومه یاسوج- روستای جدول غوره-روستای نره گاه مرکزی (دبیرستان شهید جعفر رواز)
شعبه سیار شماره 321100114 واقع در روستای کهوا به نشانی زندان مرکزی-کانون اصلاح و تربیت-پادگان
اموزشی امام جعفر صادق(ع)-تیپ 48 فتح -کهوا
شعبه ثابت شماره 321100115 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی کارخانه قند – دبیرستان دخترانه مهدیه
شعبه ثابت شماره 321100116 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی اکبرآباد – مسجد سیدشهداء(ع)
شعبه ثابت شماره 321100117 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی اکبرآباد – جاده نقاره خانه – کمیته
امداد امام خمینی (ره) شهرستان
شعبه ثابت شماره 321100118 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی اکبر آباد – جاده قدیم نقاره خانه – اکبر
آباد قدیم – دبستان شهید عزیزی
شعبه ثابت شماره 321100119 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی نجف آباد – مدرسه شهید جهان آرا
شعبه ثابت شماره 321100120 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی نجف آباد – مسجد فاطمه زهرا (س)
شعبه ثابت شماره 321100121 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی جاده سروک – پیرچوپان 6-مدرسه
راهنمایی سمیه
شعبه ثابت شماره 321100122 واقع در روستای سروک به نشانی حومه یاسوج- روستای سروک- حسینیه صاحب
الزمان (عج)
شعبه ثابت شماره 321100123 واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج -روستای سروک -مدرسه شهید عباسی
شعبه ثابت شماره 321100124 واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج- شهرک ولایت-مجتمع آموزشی شهید
باکری
شعبه ثابت شماره 321100125 واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج- روستای تل خسرو- مرکز بهداشت
شعبه ثابت شماره 321100126 واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج- روستای تل خسرو -پلیس راه قدیم یاسوج
شعبه ثابت شماره 321100127 واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج- روستای سرآبتاوه- مدرسه دخترانه حکمت
شعبه ثابت شماره 321100128 واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج- روستای سرآبتاوه -مدرسه ابتدایی شهید
بهشتی
شعبه ثابت شماره 321100129 واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج- روستای سرآبتاوه- دبیرستان ولی عصر
(عج)
شعبه ثابت شماره 321100130 واقع در روستای به نشانی روستای سرآبتاوه- مسجد امام حسن مجتبى
شعبه سیار شماره 321100131 واقع در روستای پریکدان به نشانی روستاهای پریکدان – آبریزک – شهرک صنعتى
سرآبتاوه
شعبه سیار شماره 321100132 واقع در روستای گنجگان به نشانی روستاهای گنجگان علیا – سفلی – چشمه پهن
– ستنگون
شعبه سیار شماره 321100133 واقع در روستای گردو کنگک به نشانی روستاهای گردو کنگگ- چشمه چنار –
مهراب آباد-اسلام آباد – الله آباد -جهانگیر آباد-دره ماهینى
شعبه سیار شماره 321100134 واقع در روستای تنگ سرخ به نشانی روستاهای تنگ سرخ-تنگ خشک -تنگ
مشکان – سر تنگ
شعبه سیار شماره 321100135 واقع در روستای قلات -وزگ به نشانی روستاهای قلات مرکزی-قلات برآفتاب-
رضاآباد-دلى على پناه بیگى-وزگ
شعبه سیار شماره 321100136 واقع در روستای حسن آباد تبرقو به نشانی روستاهای حسن آباد تبرقو- چشمه
تبرقو- جونک- طاوه بادام
شعبه سیار شماره 321100137 واقع در روستای قنات به نشانی روستاهای قنات- تل- دپوت- آب چنارو- آب
گردو- آب دره- پیروزگ
شعبه سیار شماره 321100138 واقع در روستای امیر آباد دشتروم به نشانی روستاهای امیرآباد دشتروم (سفلی-
وسطی- علیا)
شعبه سیار شماره 321100139 واقع در روستای برد خیاری به نشانی روستاهای دولت آباد-برد خیاری- چشمه
تاگى- چشمه بلوطک- چشمه سرخ- چشمه رقات- چاه پازنان
شعبه ثابت شماره 321100140 واقع در روستای منصور آباد سراب خمزان به نشانی روستای منصورآباد سراب
خمزان- مسجد و حسینیه ی انصار الحسین(ع)
شعبه سیار شماره 321100141 واقع در روستای مورصفا به نشانی روستاهای ، مورصفا – گر کلاغ نشین امیرآباد-
تلخدان بزرگ امیرآباد(مدرسه ابتدایى شهید رجایى)
شعبه ثابت شماره 321100142 واقع در روستای به نشانی روستای حسین آباد علیا دشتروم-دبیرستان دخترانه بعثت
شعبه سیار شماره 321100143 واقع در روستای جهان آباد به نشانی روستاهای جهان آباد سفلى- جهان آباد
مرکزی- چشمه نباتى و توابع
شعبه سیار شماره 321100144 واقع در روستای جهان آباد به نشانی روستاهای جهان آباد برآفتاب- چات باریک-
چشمه سیدی- گل زردی و توابع
شعبه سیار شماره 321100145 واقع در روستای چال بنیو به نشانی روستاهای چال بنیو دشتروم- چشمه پهن
دشتروم – چشمه سیدی
شعبه ثابت شماره 321100146 واقع در روستای به نشانی روستای تنگاری- مدرسه راهنمایى شهید جوکار
شعبه ثابت شماره 321100147 واقع در روستای به نشانی روستای تنگاری- جنب مسجد تنگاری حسینیه تنگاری
شعبه سیار شماره 321100148 واقع در روستای دلى بجک به نشانی دلى بجک – عسکر آباد دلى بجک – اسکان
عشایر دلى بجک – دوراهى سپیدار- سرگڃینه- بردکر- روستاهای پوزه تنگاری- کارخانه سیمان
شعبه سیار شماره 321100149 واقع در روستای مورگاه به نشانی روستاهای کوشک سفلى -آب سفید-سادات آباد-
گاو برگ- باگوشى _رستورانها– مله جى و توابع
شعبه ثابت شماره 321100150 واقع در روستای به نشانی روستای کوشک علیا-مدرسه راهنمایی شهدای کوشک
شعبه سیار شماره 321100151 واقع در روستای کوه پهن به نشانی روستاهای کوه پهن- زیر رشک- راجونه کاری-
دلى- نرگسى- زیر کمر- تمنک ها- دوروه
شعبه سیار شماره 321100152 واقع در روستای گور آب به نشانی روستاهای گور آب – کون سرخو – سیار عبدالهى
نسه الله داد- نسه سفلى-نسه محمدطاهر
شعبه سیار شماره 321100153 واقع در روستای تکاب به نشانی روستاهای تنگاب- بلوطک سپیدار- گود تاگ –
بیدبرزه- بید میدان- وحدت آباد- خمینى آباد
شعبه سیار شماره 321100154 واقع در روستای اسلام آباد سپیدار به نشانی رروستاهای اسلام آباد- باجولى-
بردقلنگ- سرکورکى
شعبه سیار شماره 321100155 واقع در روستای پازنان به نشانی روستاهای پازنان- تل سید فخر احمد- چات بادهوا
شعبه ثابت شماره 321100156 واقع در روستای به نشانی روستای سپیدار مرکزی- مدرسه ابتدایى
شعبه ثابت شماره 321100157 واقع در روستای به نشانی روستای سپیدار مرکزی- مسجد نعمت آباد
شعبه سیار شماره 321100158 واقع در روستای پاتاوه به نشانی روستاهای پاتاوه- وزگستان- دره کى على خانى-
دره کى صالحى- بونه دم سپیدار- دم سپیدار
شعبه سیار شماره 321100159 واقع در روستای سیوکى به نشانی روستاهای تنگ تاگ (امیر شیرخان )- سیوکى
جلیل
شعبه سیار شماره 321100160 واقع در روستای بنستان به نشانی روستاهای بنستان-برد پهن- قاسم آباد- باقر آباد-
سرتیپ آباد
شعبه سیار شماره 321100161 واقع در روستای باغڃه جلیل به نشانی روستاهای باغڃه جلیل- سرمازه- اسلام
آباد- تل باغ- دروهان
شعبه سیار شماره 321100162 واقع در روستای امیر آباد سواره به نشانی روستاهای امیرآباد-سواره- خشکدان-
گزلى- مله باریک
شعبه سیار شماره 321100163 واقع در روستای تنگ آب شور به نشانی روستاهای تنگ آبشور- ده شیخ دیلگون
(سید محمد سید عیسى)- دره ماری
شعبه سیار شماره 321100164 واقع در روستای چشمه محمدباقر به نشانی روستاهای چشمه محمد باقر- کلگه-
چیتاوه- دره خانى پراشکفت
شعبه سیار شماره 321100165 واقع در روستای ده بزرگ پراشکفت به نشانی روستاهای تل بن- چال کوب- ده
مرادی- ده بزرگ پراشکفت
شعبه سیار شماره 321100166 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی سیار آماده مستقر در فرمانداری
شعبه سیار شماره 321100167 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی سیار آماده مستقر در فرمانداری
شعبه سیار شماره 321100168 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی سیار آماده مستقر در فرمانداری
شعبه ثابت شماره 321100169 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی شهر یاسوج ونجف آباد.منازل مسکن مهر.
دبستان شهیدان تقى زاده
شعبه ثابت شماره 321100170 واقع در شهر شهر مادوان منطقه به نشانی مادوان علیا-خ سید الشهدا-دبیرستان امید
آینده
شعبه ثابت شماره 321100171 واقع در روستای تلخسرو به نشانی حومه یاسوج-روستای تلخسرو-دبستان ام البنین
شعبه ثابت شماره 321100172 واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی محله ی ترمینال -خیابا شهید یزدان پناه
-دبستان پسرانه شاهد
– حوزه فرعی دنا
شعبه ثابت شماره 321300001 واقع در شهر شهر سى سخت منطقه به نشانی سی سخت امام زاده سید محمد (ع)
شعبه ثابت شماره 321300002 واقع در شهر شهر سى سخت منطقه به نشانی سى سخت -مدرسه راهنمایى
حضرت زینب(س)
شعبه ثابت شماره 321300003 واقع در شهر شهر سى سخت منطقه به نشانی سى سخت – مسجد حضرت ولى
عصر(عج)
شعبه ثابت شماره 321300004 واقع در شهر شهر سى سخت منطقه به نشانی سى سخت – پژوهشسرای قدیم
شعبه ثابت شماره 321300005 واقع در شهر شهر سى سخت منطقه به نشانی سى سخت – مدرسه ابتدایى دانش
شعبه ثابت شماره 321300006 واقع در شهر شهر سى سخت منطقه به نشانی سى سخت مسجد النبى (ص)قلعه
مرکزی
شعبه سیار شماره 321300007 واقع در شهر شهر سى سخت منطقه به نشانی سى سخت- محله های عباس آباد-
حسین آباد
شعبه سیار شماره 321300008 واقع در شهر شهر سى سخت منطقه به نشانی فرمانداری-دفتر امام جمعه-نیروی
انتظامى-دادگستری-سپاه -مسکن مهر
شعبه سیار شماره 321300009 واقع در روستای دهنو سرمور کوخدان به نشانی دهنو -سرمور-کوخدان
شعبه سیار شماره 321300010 واقع در روستای اقبال آباد-على آباد-بیاره به نشانی اقبال آباد – على آباد -بیاره
شعبه سیار شماره 321300011 واقع در روستای امیرآباد-حسن آباد-کل کل عباس آباد به نشانی امیرآباد-حسن
آباد-کل کل عباس آباد
شعبه سیار شماره 321300012 واقع در روستای اسلام آباد-کریک مرکزی به نشانی اسلام آباد-کریک مرکزی
شعبه سیار شماره 321300013 واقع در روستای على آباد-معصوم آباد به نشانی على آباد-معصوم آباد
شعبه ثابت شماره 321300014 واقع در روستای دارشاهى به نشانی دارشاهى
شعبه سیار شماره 321300015 واقع در روستای تل گاه-دره چنار-اسلام آباد-خمینى آباد به نشانی تل گاه-دره
چنار-اسلام آباد-خمینى آباد
شعبه سیار شماره 321300016 واقع در روستای گندیخوری علیا-وسطى-سفلى به نشانی گندیخوری علیا-وسطى-
سفلى
شعبه سیار شماره 321300017 واقع در روستای نده-گاوداری-سرتنگ توتنده-تنگسدان به نشانی نده-گاوداری-
سرتنگ توتنده-تنگسدان
شعبه ثابت شماره 321300018 واقع در روستای توتنده به نشانی توتنده- مدرسه راهنمایى ا مام خمینى (ره)
شعبه ثابت شماره 321300019 واقع در روستای توتنده به نشانی توتنده-سالن ورزشى
شعبه سیار شماره 321300020 واقع در روستای کره علیا-کره کرمى به نشانی کره علیا-کره کرمى
شعبه سیار شماره 321300021 واقع در روستای سرآسیاب-جاتو-کره سفلى به نشانی سرآسیاب-جاتو-کره سفلى
شعبه سیار شماره 321300022 واقع در روستای احمد آباد-گورگنجو-سمرون به نشانی احمد آباد-گورگنجو-سمرون
شعبه سیار شماره 321300023 واقع در روستای تنگ پوتک-پى آبزار به نشانی تنگ پوتک-پى آبزار
– حوزه فرعی مارگون
شعبه ثابت شماره 321110001 واقع در شهر شهر مارگون منطقه به نشانی مارگون.خیابان شهید رجایى جنب سالن
ورزشى دبیرستان الزهرا
شعبه ثابت شماره 321110002 واقع در شهر شهر مارگون منطقه به نشانی مارگون.میدان مرکزی مدرسه ابتدایى
اندیشه
شعبه ثابت شماره 321110003 واقع در شهر شهر مارگون منطقه به نشانی مارگون.خیابان ابن سینا دبیرستان شهید
باهنر
شعبه ثابت شماره 321110004 واقع در شهر شهر مارگون منطقه به نشانی مارگون.دم مارگون مدرسه راهنمایى امام
على
شعبه سیار شماره 321110005 واقع در روستای بى بى خاتون و حومه به نشانی بى بى خاتون /شهنک / چشمه
جیوری / کارخانه سیمان
شعبه سیار شماره 321110006 واقع در روستای قلعه سقاوه وحومه به نشانی روستای قلعه سقاوه/شیرینى
سقاوه/گرداب/ده عزیز/ده بردل/دره خونبازی/وردسیسه/پوزه سفید/ دوآب
شعبه سیار شماره 321110007 واقع در روستای پوزه تیزاب وحومه به نشانی پوزه تیزاب/آبید/ده برآفتاب/ده میر
قمصور/ سرکورکى دلیرچ/
شعبه سیار شماره 321110008 واقع در روستای دلیرچ سفلى وحومه به نشانی دلیرچ سفلى(محمید آباد)/ ده
چل/کلگه دلیرچ/
شعبه سیار شماره 321110009 واقع در روستای سرچال وحومه به نشانی سرچال/بیلوخر
شعبه سیار شماره 321110010 واقع در روستای آبسردان علیا وحومه به نشانی آبسردان علیاء /آبسردان سفلى
/چشمه لیشه/سرتنگ جوکار/دهنو/نخجیر
شعبه سیار شماره 321110011 واقع در روستای روستای له ملایى سفلى و علیا وحومه به نشانی روستای له ملایى
علیاء وسفلى/کل ملایى/ده شهید تاوسه/تلخدان جوکار/دره چپى/امیر آباد چهارمورون
شعبه سیار شماره 321110012 واقع در روستای بونه بن وحومه به نشانی بونه بن وحومه/برج جوکار/میان دره /نسه
جوکار/گل اسپید/ لما/ گنج بسیار/پاچات/ تنگریس
شعبه سیار شماره 321110013 واقع در روستای درابری وحومه به نشانی داربری/ چهار انجک/ برج بهمن/ دره بید
جوکار/ دالون/ چربیون
شعبه سیار شماره 321110014 واقع در روستای روستای رون به نشانی روستای رون/ سرداب رون/ زرنگلى
رون/تلخزار سفلى/تلخزار علیاء/ دره جوجق/ تنگ خشک کلایه رون
شعبه سیار شماره 321110015 واقع در روستای روستای برآفتاب به نشانی برآفتاب/ سیلاب/گوهر مرده/ کلاغ
خورده/ خرم راه/ سور زین/سرگری/
شعبه سیار شماره 321110016 واقع در روستای شاهزاده غالب به نشانی شاهزاده غالب/کلوار/ آبگل/
شعبه سیار شماره 321110017 واقع در روستای بورک وحومه به نشانی بورک علیاء/ بورک سفلى/
عدور/کبوتران/لیر/سه چاه/پنبه کار/
شعبه سیار شماره 321110018 واقع در روستای جوبریز وحومه به نشانی جوبریز/گردنه چهارمورون/تمداری/چهار
مورون
شعبه سیار شماره 321110019 واقع در روستای شهنیز وحومه به نشانی شهنیز/چشمه گلى/
شعبه سیار شماره 321110020 واقع در روستای روستای ده بهاره دلى تنگو وحومه به نشانی ده بهاره دلى تنگو/ دلى
تنگو/ دوبند شهنیز/ تاکسیسه علیاء وسفلى/ شیخ سرکه / مله بیا بانه
شعبه سیار شماره 321110021 واقع در روستای سرتنگ جوبریز به نشانی سرتنگ جوبریز/هفت چشمه/ تلخاری دلى
گردو/ دلى گردو علیاء وسفلى/ ده سیب دلى گردو
شعبه سیار شماره 321110022 واقع در روستای مورزرد وحومه به نشانی دم برم وپشت برم/اشکفت قاطری/ نصر
آباد/ دره بید/ کته زار/ پس چات/ دوبند داربری/ داربری محمد حسین / تنگ سیب/
شعبه سیار شماره 321110023 واقع در روستای بردل جفنه وحومه به نشانی بردل جفته /چال روغنى/ چهار تل/ آب
بلوط/ شرنگ رنگ/مور قندی/ انجمه/
شعبه سیار شماره 321110024 واقع در روستای کولند وحومه به نشانی کولند/ باغ انجیرک/ لال/شهرون/ دو تو/
گشو/کول ارزن/قبا سوخته/
شعبه سیار شماره 321110025 واقع در روستای مور غم وحومه به نشانی مورغم/ لعل مینا/ زیتون علیاء وسفلى/
کیمه
شعبه سیار شماره 321110026 واقع در روستای بر پهن وحومه به نشانی برد پهن/ چال باغڃه وتوابع
شعبه سیار شماره 321110027 واقع در روستای موشمى سفلى وحومه به نشانی /روستای قلعه بنى وحومه
شعبه سیار شماره 321110028 واقع در روستای موشمى وسطى وحومه به نشانی موشمى وسطى/آبیدک/ بنه دراز
موشمى/
شعبه سیار شماره 321110029 واقع در روستای موشمى علیاء وحومه به نشانی موشمى علیاء / کاهدونکى/ له فراخ/
بهسون/ گود تلخدان/گله خور/ مله خویش
شعبه سیار شماره 321110030 واقع در روستای دره صحه وحومه به نشانی دره صحه/ ابرش/ سرتنگ زیرنا/ پوله /
شعبه سیار شماره 321110031 واقع در روستای زیرنا به نشانی زیرنا/ بالرود وحومه
شعبه سیار شماره 321110032 واقع در روستای چاهن به نشانی /چاهن وحومه


– حوزه فرعی لوداب


شعبه ثابت شماره 321120001 واقع در شهر شهر گراب سفلى منطقه به نشانی شهر گراب -هنرستان امام خمینی
(ره)
شعبه سیار شماره 321120002 واقع در روستای حیدر آباد سفلی به نشانی روستای نصر آباد – حیدر آباد سفلی-دو
دره – چنارس
شعبه سیار شماره 321120003 واقع در روستای حیدر آباد علیا به نشانی روستای طولدان – اسلام آباد -گردگان-
حیدر آباد علیاو حومه
شعبه سیار شماره 321120004 واقع در روستای آبسردان ها به نشانی آبسردانها-آبکاسه-کبونه -آباده
شعبه سیار شماره 321120005 واقع در شهر شهر گراب سفلى منطقه به نشانی محله آبڃندار، محله تل دراز
شعبه سیار شماره 321120006 واقع در روستای دربیدها به نشانی دره بیدها -ده ولى-فتح اله آباد- دره دراز -صفر
آباد
شعبه سیار شماره 321120007 واقع در روستای نسه کوه ویسی به نشانی نسه کوه ویسی-نسه کوه على-دم رود آب
بهاره-آب بهاره
شعبه سیار شماره 321120008 واقع در روستای ظفرآباد به نشانی آبدروشه-ده جمشید-ظفرآباد
شعبه سیار شماره 321120009 واقع در روستای چال شاهین به نشانی چال شاهین -خیار کال -سیسه دان-شش
برد-چال سوخته -دوسیری وتوابع
شعبه سیار شماره 321120010 واقع در روستای له فراخ به نشانی له خرسى نامداران – چشمه پوتى-له فراخ-بهاره
نامداران-افضل آباد-چشمه لیرو-ده خل وحومه
شعبه سیار شماره 321120011 واقع در روستای تهلیون به نشانی تهلیون-طوف فاضل-دره تى تهلیون-برآفتاب
تهلیون
شعبه سیار شماره 321120012 واقع در روستای بلوط بلند به نشانی بلوط بلند-تنگ آلک-تنگ کلاجیکى-چشمه
جفته
شعبه سیار شماره 321120013 واقع در روستای پاتاوه به نشانی پاتاوه گلال _اشکفت سفلى-ده آغا خان-دهنو-
تنگ زرد-پاچات-دروهان-نای کمین-ده نسه مذکور
شعبه ثابت شماره 321120014 واقع در روستای آبڃندار سفلى به نشانی آبڃندار سفلى
شعبه سیار شماره 321120015 واقع در روستای شهدالیها به نشانی شهدالیها-بنار شهدالى-زیرتوت-پشت توت-
شبدرو
شعبه سیار شماره 321120016 واقع در روستای پستوک به نشانی پستوک-تل آب سفید-ده سم-موردک-ساسرگون
-‘گراب کایاری-مورتوت
شعبه سیار شماره 321120017 واقع در روستای دهنو به نشانی -دهنو -گرگیون- -دل آوری -لیرسوخته -ده
خانویس-میان لوداب
شعبه سیار شماره 321120018 واقع در روستای شهرک شهید پور شریف به نشانی گوزنان– آبڃندار گوزنان—
-شهرک شهید پور شریف
شعبه سیار شماره 321120019 واقع در روستای ابلمی به نشانی آبلمى-نرگسى-اسلام آباد آبلمى–سیلارستان
علیا-سیلارستان سفلى
شعبه سیار شماره 321120020 واقع در روستای زیزی به نشانی چشمه جیوری- تنگ تلخاب-زیرنسه -کره دون-
تنگ بوستان- -برآفتاب عزیزی-تنگ رود عزیزی-عزیزی-وحومه
شعبه سیار شماره 321120021 واقع در روستای تنگ پیواره به نشانی تنگ پیواره-نسه آزادی-ده ولى خان –
آبگرمک-قلندری- تک سیاه
شعبه سیار شماره 321120022 واقع در روستای مورنا به نشانی مورنا – کمک ها -دره دزدان-گاودانه-اشکفت سیاه
شعبه سیار شماره 321120023 واقع در روستای آبمورد به نشانی هود–وحدت ده سوخته –ده چل -آبمورد
شعبه سیار شماره 321120024 واقع در روستای دره گرو به نشانی دره گرو -چنگ -دره بنگرو -سرگردنگاه –
گردنگاه
شعبه سیار شماره 321120025 واقع در روستای انارک به نشانی -نده چفتاب –چفتاب-گردنتل- -اسکندری –
سربرم آبلون-آبلون- -انارک- برمیون
شعبه سیار شماره 321120026 واقع در روستای آبمورد تنگ یار به نشانی دول شیرین-آبمورد تنگیار-فاریابک-
کلمک-چهل دختران-لیراوک-مله تله-پاچات دلى-ده چل دلى تا
– حوزه فرعی کبگیان
شعبه ثابت شماره 321130001 واقع در شهر شهر چیتاب منطقه به نشانی ساختمان نمایندگی آموزش و پرورش
بخش
شعبه ثابت شماره 321130002 واقع در شهر شهر چیتاب منطقه به نشانی مدرسه ابتدایی شهید نوربخش چیتاب
شعبه سیار شماره 321130003 واقع در روستای به نشانی مدرسه ابتدایى نظر آباد – پاسگاه انتظامى – مدرسه شهید
رست بلوط کاروان – احمد آباد – مدرسه راهنمایی شهید پایدار نقارخانه
شعبه سیار شماره 321130004 واقع در روستای به نشانی ده شهیددلى بجک – ده نجار – دلى بجک شیخ ها –
کرکرمرغى – مدرسه ابتدایى مصطفى خمینى موگر – مدرسه ابتدایى شهید فرهمند موگر
شعبه سیار شماره 321130005 واقع در روستای به نشانی مدرسه ابتدایی شهید جعفری لیشکان – محمد آباد(دهنو)
صالحان -مدرسه ابتدایی شهیدآزاد وار صالحان
شعبه سیار شماره 321130006 واقع در روستای به نشانی لیراب گردوه – مدرسه ابتدایى شهید طاهری بطاری –
مسجد روستای شهدای گردوه
شعبه سیار شماره 321130007 واقع در روستای به نشانی مدرسه ابتدایی شهید پاشی راهمالی – مدرسه ابتدایى
شهید دادشاهی دروهان
شعبه سیار شماره 321130008 واقع در روستای به نشانی مدرسه ابتدایى چم سوخته – مدرسه ابتدایى محمد آباد
(وغمى)
شعبه سیار شماره 321130009 واقع در روستای به نشانی مدرسه ابتدایى چشمه به – مدرسه چشمه سیب – مدرسه
چشمه قنات – له دراز شهدا – چشمه وزگى – خانه بهداشت ولى آباد دلى خمسیر
شعبه سیار شماره 321130010 واقع در روستای به نشانی مدرسه ابتدایى میر غضب – مدرسه ابتدایى کلگه جلیل –
چشمه چنار – دره گودرزی -مدرسه ابتدایى هرمز پور مرد خدا
شعبه سیار شماره 321130011 واقع در روستای به نشانی سیلارستان – امیر آباد -جوزار
شعبه سیار شماره 321130012 واقع در روستای به نشانی مدرسه ابتدایى جونک – روستای باغ تیلکان – مدرسه
ابتدایى باد هوا – روستای هفت چشمه – مدرسه راهنمایی شهید افشار هادی آباد
شعبه سیار شماره 321130013 واقع در روستای به نشانی یورد خاکی – گاو خوس- سر قنات – گندمکش –
مدرسه ابتدایى چشمه دزدک علیا وسفلى- مدرسه ابتدایى على کرمى – مدرسه ابتدایى ده بر آفتاب
شعبه سیار شماره 321130014 واقع در روستای به نشانی زنگوای سفلى – زنگوای علیا – مدرسه ابتدایی میان
تنگان (کبگیون)
شعبه ثابت شماره 321130015 واقع در روستای به نشانی مدرسه راهنمایى شهدای ساران
شعبه سیار شماره 321130016 واقع در روستای به نشانی مدرسه ابتدایى بونه ریزک – ده مذکور(میان چنار) – آران
چنار – سالارآباد چنار – پاسگاه انتظامى چنار – مدرسه ابتدایى قلعه عزیزی
شعبه سیار شماره 321130017 واقع در روستای به نشانی قلعه کهنه – مدرسه ابتدایى سرقنات چنار- مدرسه
ابتدایى سرچنار- مدرسه ابتدایى دره گرم
شعبه سیار شماره 321130018 واقع در روستای به نشانی مدرسه چال دال – نادرآباد – دم تنگ باوری – روستای
باوری – تل زردی – مدرسه شهید واصفى کرکرزار
شعبه سیار شماره 321130019 واقع در روستای به نشانی آب زالو (سفلى-علیا-وسطى) – آبگرمک (سفلى-علیا-
وسطى) – مدرسه ابتدایى بهزادی – مدرسه صدیقى مورسبز


– حوزه فرعی پاتاوه


شعبه ثابت شماره 321310001 واقع در شهر شهر پاتاوه منطقه به نشانی مدرسه هجرت پاتاوه
شعبه ثابت شماره 321310002 واقع در روستای به نشانی مدرسه راهنمایى دخترانه معرفت روستای تمنک علیا
شعبه ثابت شماره 321310003 واقع در روستای به نشانی دبیرستان شهید رجایى روستای تمنک
شعبه ثابت شماره 321310004 واقع در روستای به نشانی مدرسه ابتدایى روستای بن زردسفلی
شعبه ثابت شماره 321310005 واقع در روستای به نشانی مدرسه ابتدایى روستای ده شیخ
شعبه سیار شماره 321310006 واقع در روستای به نشانی چناربرم سفلى – مدرسه ابتدایى شهید پروازی روستای
چنار برم علیا
شعبه ثابت شماره 321310007 واقع در روستای به نشانی مدرسه ابتدایى روستای میمند
شعبه ثابت شماره 321310008 واقع در روستای به نشانی مدرسه ابتدایى روستای بهرام بیگى علیا سمندی
شعبه سیار شماره 321310009 واقع در روستای به نشانی مدارس ابتدایى روستاهای ده برائى، سرتنگ تمنک،
شرکت گاز و شترخون
شعبه سیار شماره 321310010 واقع در روستای به نشانی مدارس ابتدایى روستاهای چشمه ریزک ،ده سیرون، ده
میرخدایار، گل سرخ، ده درویشان، ده علمدار، ده فرهاد طاهری، چشمه دوغى و تنگ ارزن
شعبه سیار شماره 321310011 واقع در روستای به نشانی مدارس ابتدایى روستاهای ده برآفتاب، مهدی آباد، ماشک
کار، پل آبزا و دهگاه جلاله
شعبه سیار شماره 321310012 واقع در روستای به نشانی مدارس ابتدایى روستاهای مازه کز و منج و دشت بز
شعبه سیار شماره 321310013 واقع در روستای به نشانی مدرسه ابتدایى روستای ده پایین ودرب کلات
شعبه سیار شماره 321310014 واقع در روستای به نشانی مدارس ابتدایى روستاهای بنوا ، پشت چاه ، گل چهرآباد و
سر تل دینگو
شعبه سیار شماره 321310015 واقع در روستای به نشانی مدارس ابتدایى روستاهای پرشکفت ،دوراه غماشکه
شعبه سیار شماره 321310016 واقع در روستای به نشانی مدارس ابتدایى روستاهای سرسور ، کله گه و دزدک علیا
و سفلى
شعبه سیار شماره 321310017 واقع در روستای به نشانی مدارس ابتدایى روستاهای سرتنگ حمید آباد، دوراه، چقه
سرخ، ده میرزا، پس بایار و دره بنیاب بهرام بیگی
شعبه سیار شماره 321310018 واقع در روستای به نشانی روستاهای ، کهله حمام، چشمه میرحسنی و رودشتی
شعبه سیار شماره 321310019 واقع در روستای به نشانی مدارس ابتدایى روستاهای احمد غریب، چم عربى و
حمیدآباد
شعبه سیار شماره 321310020 واقع در روستای به نشانی مدارس ابتدایى روستاهای پى زرد و کلگه بهرام بیگى و
میرزاعلى
شعبه سیار شماره 321310021 واقع در روستای به نشانی مدارس ابتدایى روستاهای ده شیرین، بادنگان علیا و
بادنگان سفلى
شعبه سیار شماره 321310022 واقع در روستای به نشانی روستای مظفری – مدرسه ابتدایى روستای بن زردعلیا
شعبه سیار شماره 321310023 واقع در روستای به نشانی چاتکوه، قنات سفلى و علیا و میرزاقلى
شعبه سیار شماره 321310024 واقع در روستای به نشانی مدارس ابتدایى روستاهای لماگون، لما سفلی و لما علیا
شعبه سیار شماره 321310025 واقع در روستای به نشانی کت سیاه، خرسان و دشتک میمند
شعبه ثابت شماره 321310026 واقع در شهر شهر پاتاوه منطقه به نشانی مدرسه شهید باهنر پاتاوه
شعبه سیار شماره 321310027 واقع در روستای به نشانی مدارس ابتدایى روستاهای آب سپاه و دشت رز
شعبه ثابت شماره 321310028 واقع در شهر شهر پاتاوه منطقه به نشانی مدرسه طالقانی
شعبه سیار شماره 321310029 واقع در روستای به نشانی روستای گزدون – مدرسه ابتدایى روستای باگ
شعبه سیار شماره 321310030 واقع در روستای به نشانی شرکت گاز – مدرسه ابتدایى روستای تنگ رواق
شعبه سیار شماره 321310031 واقع در روستای به نشانی مدارس ابتدایى روستاهای لهسواره ، شهید دلروز بیژگن
شعبه ثابت شماره 321310032 واقع در روستای بنستان به نشانی مسجد صاحب الزمان (عج) روستای بنستان
سادات محمودی
شعبه سیار شماره 321310033 واقع در روستای به نشانی مدارس ابتدایى روستاهای سینه نمک ،چال بادام و کتا
شعبه سیار شماره 321310034 واقع در روستای به نشانی مدارس ابتدایى روستاهای گودلان ، مرغ چنار ، کتک ،
دره شور ، گروزه و شهرک علوی
شعبه سیار شماره 321310035 واقع در روستای روستای خونگاه و سرتنگ رواق به نشانی مدرسه ابتدایى روستاهای
خونگاه و سرتنگ رواق


شرایط انتخاب کنندگان


ماده 27 – انتخاب کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند .
-1 تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران .
– 2 هجده سال تمام .
– 3 عاقل بودن .


جرایم و تخلفات


ماده 66 – علاوه بر جرایم مندرج در این قانون ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می شود .
– 1 خرید و فروش رأی از قبیل هرگونه اقدام به خرید و فروش مستقیم و غیر مستقیم رای ، توزیع اقلام و
لوازمی که برای دریافت کننده جنبه ی انتفاعی داشته باشد و همڃنین کمک های نقدی و غیر نقدی به اشخاص،
اماکن عمومی و مذهبی و هیات ها و امور خیریه بعد از ثبت نام در انتخابات.
– 2 رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد
– 3 تهدید یا تطمیع در امر انتخابات
-4 رأی دادن با شناسنامه جعلی
-5 رأی دادن با شناسنامه دیگری
– 6 رأی دادن بیش از یک بار
– 7 توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی توسط افراد متفرقه در محل اخذرأی
– 8 اخلال در امر انتخابات
– 9 کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه ها
– 10 تقلب در رأی گیری و شمارش آراء
– 11 تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات
– 12 توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه ی رأی از طرف اعضای شعبه اخذرأی و ناظرین و بازرسان
– 13 تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و
صورت جلسات و تلکس و تلفنگرامها و تلگرافها
– 14 بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق های رأی بدون مجوز قانونی
– 15 جابه جایی ، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی
– 16 ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذرأی با اسلحه یا بدون اسلحه در
امر انتخابات
– 17 دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیر قانونی
– 18 انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذرأی باشد
از قبیل خودداری کردن از ممهور نمودن برگ تعرفه یا شناسنامه یا انتقال صندوق اخذرأی به غیر از محل آگهی
شده
قسمتی از مجازات ها و مقررات جزایی مربوط به فصل نهم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
7)و( 8)ماده 66 قانون ) ،(6) ،(5) ،(4) ،(3) ،(2) ،( ماده 75 – مجازات مرتکبین جرایم وتخلفات مقرر در بندهای( 1
(5/000/ 1)تا پنج میلیون ( 000 /000/ انتخابات مجلس شورای اسلامی تاسه ماه حبس یایک میلیون( 000
ریال جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیأت های اجرایی و نظارت و شعب اخذرأی می باشد.
15 ) و( 18 )ماده )،(14) ،(13) ،(12) ،(11) ،(10) ،( ماده 76 – مجازات مرتکبین جرایم و تخلفات مقرر در بندهای ( 9
3)تا پانزده میلیون /000/ 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ازشش ماه تادو سال حبس یا سه میلیون( 000
15/000/000 )ریال جزای نقدی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال و دوازده سال )
محرومیت از عضویت در هیأت های اجرایی و نظارتی و شعب اخذرأی می باشد .
ماده 77 – مجازات مرتکبین جرایم مقرر در بند 16 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اعم از مباشر
و یا معاون و یا تحریک کننده در صورتی که محاربه صدق نکند طبق ماده ( 617 ) قانون مجازات اسلامی 6 ماه تا
دو سال حبس و تا 74 ضربه شلاق میباشد.
ماده 78 – مجازات مرتکبین جرایم مقرر در بند 17 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی علاوه بر
مجازات 6 ماه تا دو سال حبس مندرج در ماده ( 555 ) قانون مجازات اسلامی ، دوازده سال محرومیت از عضویت
در هیأت های اجرایی و نظارت و شعب اخذرأی می باشد .


نام و امضای اعضای هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه


ردیف نام و نامخانوادگی/سمت

1 شاهرخ کناری فرماندار
2 سیدعلی ملک حسینی دادستان
3 علی نقی عباسی رئیس اداره ثبت احوال
4 کرامت نامجو معتمد اصلی
5 حبیب الله جهانبین معتمد اصلی
6 غلامرضا حسنزاده معتمد اصلی
7 مذکور ساداتفرجی معتمداصلی
8 البرز اعتمادزاده معتمد اصلی
9 ضرغام خلقی پور معتمد اصلی
10 سیدمرتضیرمضانی مهریان معتمد اصلی
11 صفدر محمدیحمیدآبادمعتمد اصلی

نام و امضای اعضای هیأت نظارت


ردیف نام و نام خانوادگی
1 حداد لهراسبی رئیس هیات نظارت
2 آرمان بیگلری عضو
3 مجتبی شریعتی عضو

 

انتهای پیام/

تبلیغات سروش زیر خبر
کلیدواژه
نظرات | 0 نظر
captcha
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به “ صبح زاگرس” ما می باشد.