گروه: اخبار استان خبر: 143447 / تاریخ انتشار : 1398/11/23 ساعت : 00:27
انتخابات مجلس شورای اسلامی؛نقش مردم و نماینده؛

زایمان دردمند مجلس دهم/ نمایندگانی که کام ملت را تلخ کردند

آنهایی که یک شبه ره صد ساله رفتند ثروت های بادآورده تحصیل کردند و این خیانت آشکار و پنهانی است که بعضا نمایندگانی دنیاپرست و بی تعهد در دام دنیا افتادند و سوگند خویش را زیر پا گذاشتند و با ثروت اندوزان هم پیاله شدند و کام ملت آزاده ایران را تلخ کردند .

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس،محمد تقی سینایی، فعال سیاسی گچساران در تحلیلی در خصوص اهمیت انتخابات مجلس شورای اسلامی و نقش مردم در انتخاب نماینده اصلاح و انقلابی نوشت:انتخابات یکی از ویژگی های حکومت های جمهوری است .لذا کشور ما هر چند سال یک بار برای انتخاب حاکمان حود دست به برگزاری انتخابات در سراسر کشور می زند .یکی از انتخابات های سرنوشت ساز و مهم در کشور ما انتخابات مجلس شورای اسلامی است که هر چهارسال یک بار برگزار می شود .

اما اینکه چه کسانی باید به مجلس راه پیدا کنند و یا در صحنه انتخابات به رای مردم برای انتخاب آنها رجوع شود که مبحث بسیار مفصلی است که شاخصه های یک نماینده چیست ؟ شاخصه های قانونی یک نماینده برای شایستگی این مقام چه مواردی است ؟ تبیین این مهم کمک زیادی برای انتخاب افراد صالح و شایسته را به همراه دارد.قانون برای این مهم به وضع قوانینی در رابطه با انتخابات ؛ چاره سازی و پیش بینی لازم را نموده است .

انتخابات قدرت و توان نیروبخش به میزان مقبولیت حاکمان در جامعه است .حاکمان بدون پشتوانه رای مردم مقام و قدرتی ندارند هرچه میزان مشارکت در انتخابات از طرف مردم بیشتر باشد ؛ نشان دهنده یک پیوند درونی بین مردم و حکومت است و هر چه این میزان مشارکت پایین تر باشد ؛ درجه مقبولیت و توان حاکمان نیز تقلیل می یابد .

 

انتخابات منجر به گردش نخبگانی در قدرت است و گردش نخبگانی در جامعه و کشور منجر به آزادی در انتخاب حاکمان ؛ سیالی ؛ توان و انرژی مضاعف و قدرت ؛ امید ؛ بروز شدن ؛ عدالت اجتماعی ؛ حفظ سرمایه اجتماعی ؛ حفظ امنیت و مقبولیت داخلی و جهانی و...در کشور می شود. لذا با عنایت به فرامین مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب گردش نخبگانی یکی از مولفه های محتوایی برای این پیام می تواند باشد؛ که همانا سرمایه منابع انسانی یکی عناصر مهم توسعه در هر جامعه می باشد که از این مسیر می توان با توجه به نیازها و ویژگی های فوق در کشور ما دست به انتخاب شایسته زد و این ضرورت برای جلوگیری از انحطاط و فرسودگی منابع انسانی و یا همان سرمایه احتماعی در حامعه است .

انتخابات یک حق برای مردم در جمهوری است که هر فرد آزاد است که دست به انتخاب بزند و یا خود را برای انتخاب شدن بر اساس قابلیت های فردی و نیاز کشور بر اساس قانون اساسی ؛ در بوته آزمایش قرار دهد.انتخابات ابزاری برای ظهور و بروز جمهوریت از یکطرف و اسلامیت از طرف دیگر در کشور است .انتخابات برای به فعلیت رساندن مردم در سرنوشت خویش است ؛ انتخابات راهی برای جلوگیری از نگاه مستبدانه و از بالا به پایین بر مردم است .مردم با شرکت در انتخابات ؛ بطور مستقیم و یا غیرمستقیم ؛ در انتخاب حاکمان حکومت دخالت و اظهار نظر می کنند. و به فرموده امام راحل "میزان رای ملت است". رای مردم است که سرنوشت انتخابات را تعیین می کنند.

اما برای اینکه انتخابات برگزار شود و شرایط آن و افراد ؛ و دیگر اموراجرایی . چگونگی وشرایط انتخابات؛ نیازمند مراجعه به قانون است که همه سازکارهای انتخابات در قانون اساسی بطور کلی و سایر ایین نامه های اجرایی آن مشخص و تعیین شده و ملاک عمل و اجرا خواهد.

 

یکی از انتخابات های مهم و سرنوشت ساز ؛ انتخابات مجلس شورای اسلامی است .در قبل از انقلاب افرادی را حاکمیت بدون دخالت مردم در سرنوشت خود ؛ انتخاب می کردند و روانه مجلس شورای ملی می کردند.این افراد کسانی بودند که تنها به نام یک حوزه یا شهرستان بصورت انتخاب از حاکمیت و کاملا محرمانه ؛ صورت می گرفت  و معمولا افرادی بودند که وابستگی و سرسپردگی آنها به حکومت فاسد کاملا هویدا بود و هیچ گونه سنخیتی با مردم محروم حوزه انتخابی نداشتند افرادی فاسد ، سرسپرده ؛ فاقد درک محرومیت مردم ؛ وابسته به عمال سفاک و ساواک ؛ وابسته به خانواده های ثروتمند و خودفروخته به حکومت پهلوی  و...بودند که معمولا از دیگر شهرها و استانها افراد وابسته و فاقد لیافت وکالت مردم را به نام انها فقط در مجلس شورای ملی برای پیشبرد اهداف خائنانه خود به ملت کشور خودشان انتخاب می کردند .

 

اما بعد از انقلاب انتخابات یکی از ابزارهای مهم برای دخالت دادن مردم در سرنوشت خویش در مسائل مهم کشور در قانون اساسی پیش بینی و برای هر شهرستان بر اساس مولفه های قانونی تعدادی نماینده لحاظ شده است که هر دو سال یکبار ما شاهد برگزاری انتخابات های مختلف در سطح کشور هستیم .انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و انتخابات همه پرسی قانون اساسی از انتخابات هایی که در کشور ما برگزار شده و می شود و امسال(1398-دوم اسفند ماه) یازدهمین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور شاهد برگزاری آن خواهیم بود.

در هیج کشوری در سطح جهان این همه انتخابات برای دخالت دادن مردم در امور سیاسی و حاکمیتی کشور در قانون اساسی آنها دیده نشده است . جمهوری اسلامی ایران تنها حکومت فراگیری است که نقش مردم خود را در سرنوشت خویش و مسائل مهم سیاسی و حاکمیتی؛ اقتصادی ، فرهنگی ؛ قانون گذاری ؛ انتخاب ریاست جمهوری ، انتخاب رهبری نظام و شورای شهرها ؛که با انتخاب افرادی که بصورت آزادانه خویش را کاندیدا در انتخابات نموده اند ؛ بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم از طرف مردم با کارساز قانونی انتخاب می شوند.

 

لذا نقش مجلس شورای اسلامی در کشور ما یکی از مهمترین و شورانگیزترین انتخاباتی است که مردم برای انتخاب افراد اصلح دست به انتخاب آزادانه می زنند .افرادی که به عنوان کاندیدا در انتخابات مجلس شرکت می کنند باید دارای یک سری ویژگی هایی شخصیتی ؛ فردی ، تجربی باشند که قانون اساسی برای هر فرد تعیین نموده است.مجلس شورای اسلامی محلی برای برای تصمیم گیری های مهم برای کشور است و آینده کشور و مردم وحکومت به این تصمیات و عملکرد نمایندگان ملت بستگی دارد .تصمیماتی که آینده سیاسی ؛ اقتصادی ؛ امنیتی ؛ فرهنگی و...به آن پیوند خورده و توسعه و رفاه ملت و کشور در این انتخاب ها تعیین می شود .اهمیت و جایگاه مجلس شورای اسلامی در نگاه و فرامین امام خمینی و مقام معظم رهبری و قانون اساسی به روشنی بیان و تذکر داده شده است و بی توجهی به هر کدام از این موارد ؛ بهای سنگینی را برای ملت و کشور و آینده ما در پی خواهد داشت . انتخاب نماینده یک تصمیم بسیار مهم و سرنوشت ساز است .انتخاب نماینده مجلس نباید از روی احساسات و قومیت گرایی و یا خدایی نکرده با بی تفاوتی شکل بگیرد.

 

شرکت در انتخابات یک وظیفه است، گزینش خوب و آگاهانه هم یک وظیفه است. البته ممکن است همة تلاش‌ها به نتیجه نرسد؛ اما انتخاب‌کنندگان باید تلاش کنند، تا گزینش درستی داشته باشند.

نقش مردم در انتخابات و حکومت

 

مردم محوری در قانون اساسی و فرامین اولیاء معصوم و امام راحل بنیانگذار انقلاب و جمهوری اسلامی یک اصل بنیادین و محتوای حکومت اسلامی است و این محوریت یک باور و یقین درونی است و مغز و هسته تشکیل دهنده ؛ جمهوریت نظام در کنار اسلامیت ؛ حکومت جمهوری اسلامی است .مردم موتور محرکه و قدرت و پشتوانه بنیادین جمهوری اسلامی است.  

 

‏‏مردم مولفه اصلی و محوری در حکومت جمهوری اسلامی است و نفش حاکمیت و حکومت توجه و عنایت به تک تک اعضای جامعه است . چرا که عنصر قدرت دهنده و توان درونی نظام برخاسته از مقبولیت حاکمان در نزد مردم است. .مثلا ماشینی که یک فرد شبانه روز از آن استفاده می کند اگر فرد مواظب آب و روغن و موتور و... نباشد چند صباحی بیشتر این موتور سالم نخواهد بود.اگرچه حاکمیت و حاکمان نباید نگاه ابزاری به مردم داشته باشند و آنها را مورد استفاده و یا اعراض و اهداف شخصی خود قرار دهند .مردم و خدمت و احترام ویژه برای آنها از نگاه امام خمینی (ره)که مردم را صاحبان اصلی انقلاب می دانست؛ چنین است :

 

"مردم را صاحبان اصلی انقلاب می دانست و برای آنان،ارزش و احترام ویژه ای قائل بود و در هر فرصتی، مسئولان را به خدمت رسانی به مردم سفارش می کرد". ‏‏(ر.ک: صحیفه امام، ج 19، ص 36؛ ج 7، ص 237؛ ج 13، ص 283)‏

 

امام خمینی(ره) اعتقاد دارند که در حکومت اسلامی خدمت به مردم  جدای از خدمت به اسلام و کشور نیست و این هدف در محتوای درونی و در وظایف حاکمان در قوانین موضوعه پیش بینی؛ توصیه موکد و مورد توجه بوده و هست .در همین راستا امام خمینی (ره) می فرمایند: ‏‏‏"شما توجه داشته باشید که به اسلام خدمت کنید و به کشور خودتان خدمت کنید. شما وکیل مردمی هستید که همه اسلام را می خواهند و همه کشور خودشان را می خواهند و شما باید برای این ملت خدمت بکنید. به آن چیزی که شما را وکیل کرده است، خدمت بکنید. اگر انحراف پیدا کنید برخلاف ملت، خیانت کرده اید به وکالتی که دارید". ‏‏(صحیفه امام، ج 12، ص 351)‏.

در این کلام رسای امام راحل به روشنی هرچه تمامتر ؛ که هدف اسلام را خدمت به مردم برای حاکمان دانسته است لذا دو مقوله جمهوریت و اسلامیت نظام پیوندی ناگسستنی دارد .اگر امام راحل فرمودند:"حکومت ما جمهوری اسلامی است نه یک کلمه بیستر و نه کمتر" ؛ برای جلوگیری از به انحراف و استبداد یا فردگرایی کردن و...در نوع حکومت بوده اند.

 

در نتیجه همه تلاش امام راحل (ره) در طول مبارزات و ایجاد حکومت اسلامی ؛ برای رهانیدن مردم از زیر بار استبداد و ظلم و فریاد آزادی و استقلال خواهی برای کشور و مردم ؛ در راستای توجه و عمل به قوانین راستین اسلام و سنت و شرع مقدس ؛ با انتخاب و نقش محوری مردم در حکومت اسلامی بوده اند .

 

جایگاه و ویژگی های نمایندگان مجلس

مجلس شورای اسلامی یکی از قوای سه گانه کشور جمهوری اسلامی است که تحت عنوان قوه مقتته است و امام خمینی (ره) فرموده اند ؛ مجلس در راس امور است . در راس امور بودن مجلس بیانگر اهمیت جایگاه و نقش موثر مجلس و نمایندگان مجلس در امور و مسائل کشور و ملت و حکومت است .بی توجهی به و یا کم اهمیت جلوه دادن انتخابات گناهی نابخشودنی و خطایی بزرگ و جبران ناپذیر است .

 

امام خمینی در انتخاب نمایندگان به ملت سفارش فرمودند که : سعی کنید مثل مدرس ها را انتخاب کنید .البته مثل مدرس ها به این زودی ها پیدا نمی شود.شهید مدرس علاوه بر دارا بودن هوش و دانش سرشار دینی و اجتماعی . مقام اجتهاد و عدالت و تقوا وجودش به کمالات انسانی و اخلاقی وارسته بود .ایشان منادی حق و. عدالت . ارادی و استقلال بودو با هر گونه امتیاز طلبی غیرقانونی و تبعیض ناروا شدیدا مخالف بود. قناعت ساده زیستی ؛ شهامت و شجاعت ؛ عفو و اغماض و اجتناب از کینه ورزی ؛ قاطعیت و تدبیر و بلاغت و فصاحت کم نظیر ؛ دور اندیش و تیز بین بود ؛ مناعتن طبع و عزت نفس صبر و استقامت ؛ ظلم ستیزی و ظالم ستیز بود ؛ اخلاص و تواضع ؛ نظم و انضباط ؛ استقلال خواهی برای کشور ؛ صداقت در رفتارو گفتار ؛ رسیدگی به محرومان و مستمندان ؛ سعه صدر و حسن تدبیر ؛ بی اعتنایی به فرهنگ مزورانه استعمارگران و...از ویژگی های شهید مدرس بود .امام با برجسته نمودن ویژگی های شهید مدرس می خواهند بیلن نمایند که یک نماینده باید این ویژگی ها را داشته باشد .

حضرت امام خمینی در وصیت نامه خویش به ملت می فرمایند : "وصیت اینجانب به ملت در حال و آینده آن است که... در هر دوره از انتخابات، وکلاء دارای تعهد به اسلام و جمهوری اسلامی که غالبا بین متوسطین جامعه و محرومین می‌باشند ". تاکید امام راحل بر تعهد و اسلام خواهی است و همچنین تاکید بر انتخاب کسانی دارند که از طبقه متوسط جامعه و محرومین باشد . چرا که افراد ثروتمند و مرفه درکی از محرومیت و فقر و دردهای مردم ندارد .کسی که درد و فقر نکشیده چگونه می تواند سوز فقر را و درد نداری و فقر مردم را با گوشت و پوست خویش درک کند .درک از فقر و محرومیت با انتخاب کسانی میسر خواهد شد که متعهد و زجر کشیده و دردمند باشند..

 

ویژگی های کاندیدای اصلح از نگاه مقام معظم رهبری: 

 

مومن با نقوا ومتوکل به خدا ؛ امانتدار و پاکدامن و بدور از فساد ؛ ساده زیست و ذوری نمودن از اشرافی گری ؛ بصیر؛ باهوش ؛ با تدبیر و برنامه محور باشد ؛ دارای همت جهادی و خستگی ناپذیر بودن ؛مبارزه با بی عدالتی و اهل اجرای عدالت باشد ؛ پای بند به اقتصاد مقاومتی و عدم نگاه به بیرون مرزها (عدم وابستگی)؛ قوی و کارآمد برای مدیریت اجرایی کشور باشد ؛ شجاع و دارای نفکر معقول در عمل باشد ؛ دانا به نیازهای جامعه و مردمی باشد ؛ حرکت در جهت آرمان های و پیشرفت کشور ؛ استکبار ستیز و مقاوم در فشارهای دشمن ؛ پرهیز از بداخلاقی های انتخاباتی ؛ استفاده از شیوه تبلیغاتی صحیح درانتخابات ؛ پایبند به به مبانی اسلام و ارزش های انقلاب و اهداف ملت باشد ؛ خدمتگزار مردم باشد .

اگر به این ویژگی ها نگاه دقیق داشته باشیم خواهیم دید چه فردی برای نماینده بودن و انتخاب اصلح شایسته است .

 

تبیین و نقد ویژگی ها

 

- ساده زیستی

ساده زیستی حاکمان در حکومت اسلامی یک صفت برای آنان است ؛ در حکومت اسلامی هر کسی نمی تواند خود را خادم و خدمتگزار مردم بداند ؛ چرا که خادم بودن یک انتخاب آزاداته و یک میل درونی فردی و انتخابی ؛ برای خدمتگزاری به جامعه و کشور است که باید در رفتار او متجلی گردد و اجبار و تحکمی از طرف جامعه و کشور برای خادم بودن نیست اگرچه یک تکلیف شرعی و اسلامی برای کسانی که توان و تخصص و در مجموع قابلیت فردی و علمی و...برای انجام یک امر را در جامعه اسلامی داشته باشند ؛ وجود دارد .بایستگی و شایستگی از مولفه های خادم بودن در جامعه اسلامی است .

پذیرش یک مسولیت تا زمانی که فرد توان و قابلیت انجام امور را برای خادم بودن دارد.خادم بودن امری کیفی و ارزشی در امور جامعه اسلامی است .ساده زیستی یک کیفیت ارزشی و یک نمود عینی و قابل لمس و دریافت ظاهری از طرف اطرافیان برای یک مسول در حکومت اسلامی است ؛ جامعه و عامه مردم باید این ساده زیستی را در زتدگی و نگاه خادم خود ببینند ؛ با شعار دادن کسی ساده زیست نمی شود.ساده زیستی یعنی پای پای مردم بودن و در کنار مردم زندگی عادی و برابر داشتن است .زندگی طبقاتی و کاخ نشینی و سفرهای آنچنانی برای تفریح و سیاحت و خوش گذرانی و...هیچ سنخیتی با زندگی مردم ندارد.عامه مردم زندگی متوسط رو به پایین دارند ؛ اما مشاهده می شود بسیاری از نمایندگان مجلس اعیان نشین و خانه های مجلل و ماشین های گران قیمت و...دارند .از نگاه امام راحل این افراد نمی توانند انتخاب اصلح برای ما باشند.  

یکی دیگر از زمینه ها و بستر های مناسب خدمت رسانی مسئولین به مردم، ساده زیستی و تلاش آنان برای همسان نمودن زندگی خویش با سطوح پایین جامعه است. ‏‏‏لذا می بینیم اولیای الهی، انبیا و امامان، هرجا فرصتی یافته و نظامی دینی را سامان بخشیده و استقرار داده اند، خود به بهره اندکی از امکانات قانع شده اند و تمام تلاششان معطوف به ایجاد رفاه عمومی و رفع پریشانی آحاد امت شده است.

 امام خمینی در رابطه با ساده زیستی می فرماید: ‏

‏‏"اگر بخواهید بی خوف و هراس در مقابل باطل بایستید و از حق دفاع کنید و ابرقدرتان و سلاح های پیشرفته آنان و شیاطین و توطئه های آنان در روح شما اثر نگذارد و شما را از میدان به در نکند ، خود را به ساده زیستن عادت دهید و از تعلق قلب به مال و منال و جاه و مقام بپرهیزید. مردان بزرگ که خدمت های بزرگ برای ملت های خود کرده اند، اکثر ساده زیست و بی علاقه به زخارف دنیا بوده اند... با زندگانی اشرافی و مصرفی، نمی توان ارزش های انسانی ـ اسلامی را حفظ کرد".‏‏ (صحیفه امام، ج 18، ص 471)‏

بیان امام راحل به روشنی موید این امر است که زندگی کاخ نشینی و دنیاپرستانه و در یک کلام اشرافی قابل جمع با محافظت از ارزشهای انسانی -اسلامی نیست .چرا که ساده زیستی نگاهی ارزشی و اسلامی ، درک متقابل از مردم در جامعه اسلامی است و هیج انسان مومنی نمی تواند ؛ در راحتی کامل باشد در حالی که زیردستان؛ موکلین ،همسایه یا همنوعان و هم کیش های او در درد و رنج و فقر باشند و اگر روزی در جامعه اسلامی دیدید ؛ افراد محروم و فقیر و ساده زیست ؛ که دارای مشکلات هستند ؛ کسی به فکر آنها نیست و مرفهین هر روز در سفر های زیارتی و تفریحی خویش مشغول و دارای سفره های رنگین هستند وزندگی طبقاتی تر و فاصله غنی و فقیر بیشنر می شود و مشکلات مردم (بیماری - سیل ؛اشتغال ؛ ازدواج ؛ و...) همچنان باقی است ؛ شک نکنید ؛ مدیران آن جامعه بیمارند و به فکر مردم جامعه خویش نبوده و نیستند و فقط به فکر خویش بوده اند و ساده زیستی برای یک مدیر یا نماینده و مسول در حکومت اسلامی  یک عامل پیشگیری برای دنیا پرستی و هرگونه برچسب ناروا از وابستگی و حفظ استقلال برای حاکمان در هر جامعه اسلامی خواهد بود و ساده زیستی ممکن نیست مگر اینکه مدیر و یا مسول و یا نماینده مردم دارای تعهد و تقوا باشد ؛ اعتقادات دینی خود عامل سوق دهنده برای ساده زیستی است چرا که هر پستی در جامعه اسلامی یک امانت است .امانتی که خون هزاران شهید؛ بهای آن است .

هرگونه تزلزل در فضای سیاسی و فرهنگی ؛ اقتصادی جامعه اسلامی و بخصوص انقلاب و جمهوری اسلامی ؛ نشانه خیانت و یا نالایقی است .انقلابی اسلامی در چهارمین دهه حکومت اسلامی که قطار آن بر ریل توسعه و اقتدار در حرکت است و امنیت آن در جهان بی بدیل است ؛ نیازمند مدیران و وکلای متعهد ؛ مقتدر ، ساده زیست و با ایمان است  و نکته قابل توجه این است که ؛ ملاک عمل وضع حال نماینده است ؛ اینکه او در حال حاضر چگونه زندگی می کند؟ .

انتخابات مجلس سال 1398 در حالی برگزار می شود که کشور ما 10 انتخابات مجلس را پشت سر گذاشته و یازدهمین دوره آن دوم اسفند برگزار و ملت ایران ؛ نمایندگان اصلح خود را انتخاب می کنند. بحث مدیریت هزینه تبلیغات کاندیداها یکی ازمشکلات جدی و غیر قابل کنترل قانونی و می تواند یکی از نمادهای ساده زیستی را نشان دهد؛ بعضی از کاندیداها مبالغی را هزینه می کنند؛ که اصلا قابل درک برای یک خادم؛ که خود را خدمتگزار می نامد ؛ نیست .

در کدام نگاه و برداشت عقلی و منطقی می گنجد که فردی میلیاردها هزینه کند تا خدمتگزار مردم شود؟ سوالی که اگر پاسخی برایش پیدا شود باید ؛ در عالم معنا ترجمه ای وحیانی از آن داشت . شماها کدام خدمتگزار را سراغ دارید که این همه هزینه ؛ برای یک پست کرده باشد و در نهایت هم ؛ در خانه ملت ؛ سوگند یاد کند و بعد از مدتی با آن همه هزینه و سوگند به عنوان مفسد اقتصادی در اذهان عمومی و کشور به او اتهام زده شود و حتی صلاحیت او مورد تردید قرار گیرد  و یا رد صلاحیت شود؛ بعضی از کاندیداها و نمایندگان فعلی مجلس صلاحیت آنها در مراجع قانونی مورد سوال قرار گرفته و بعضا تایید نشده اند و بسیاری به خاطر مسائل مالی و فساد اقتصادی رد صلاحیت شده اند ؛ این سوال باقی است که آن سوگندها و قول و قرارها با مردم و در حضور ملت و محضر خداوند چی شد ؟ چه پاسخی دارندبرای این همه اتهامات وارده در پرونده ثبت نامی خود که مورد سوال چهارگانه سازمان های مورد وثوق شورای نگهبان قرار گرفته است ؟ .

 

این همه هزینه برای یک پست و مقام چگونه مقبولیت دارد؟ به نظر می رسد کسانی که زمین و زمان را به هم می دوزند و میلیاردها هزینه می کنند تا یک صندلی در مجلس بدست بیاورند خیلی قابل باور و اعتماد؛ نباید؛ باشند . باید به افرادی که چنین هزینه هایی می کنند و بریز و بپاش دارند و هر شب هزاران نفر شام و ناهار می دهند و هزاران و میلیونها پوستر و تراکت تبلیغاتی تهیه می کنند و صدها اکیپ کاری حقوق بگیر دارند و جلسات پرهزینه برگزار می کنند و...باید در رفتار و نیات آنها تردید کرد ؛ تامل چنین رویکردی هرگز یک رویکرد انقلابی و طرفدار و مدافع محرومین و مستضعفین بودن را به زیر سوال می برد و یا حضور یک کاندیدا در یک لیست انتخاباتی که هزینه ای میلیاردی بدنبال داشته؛ به چه معنا و مفهومی است ؟ سوالی که باید هر کاندیدا به آن پاسخی شفاف بدهد.

به نظر می رسد برای مقابله با این هزینه های تبلیغاتی ؛ درقانون باید اندیشه ای جدی و نو باز تعریف کرد و ناظرین انتخاباتی ؛ همه این رفتارها و عملکرد هزینه های تبلیغاتی کاندیداها را بر اساس معیار و ملاک های قانونی و جدول زمانی و  مکانی ؛ متغییر؛ با یک مبلغ حداقلی و حداکثری؛ بصورت منظم تعریف و تصویب و برای اجرا ابلاغ نمایند تا جلوی بسیاری از این سوء استفاده ها و هزینه های کلان انتخاباتی گرفته شود وتا تنها افراد مرفه قابلیت و توانایی وارد شدن به این گود را نداشته باشند و از طرفی دیگر کاندیداها ؛ وام دار افراد سود جو نشوند.

 

چه بسیارند افرادی که به دلیل شفاف نبودن هزینه های تبلیغاتی در قانون ؛ در نهایت ؛  به افرادی بدون منزل مسکونی و بدهکار تبدیل میشوند و یا وام دار افرادی می شوند که همه فکر و ذکر آنها افرادی شده که پشتیبانی مالی ؛ ستادهای تبلیغاتی انها را در انتخابات آنها را کرده اند ؛ نشوند. ایا چنین نماینده ای می تواند بدون تبعیض و یا با عدالت در مجلس و مقام خود فعالیت و باقی بماند ؟ این سوال سالهاست زبان به زبان می شود اما هیچ گاه پاسخی قانع کننده ؛ قانونی و شفاف به آن داده نشده است .به نظر می رسد این نقیصه های قانونی باید هر چه زودتر شفاف گردند تا عدالت فراگیر قانونی لمس شود و در غیر اینصورت مرفهین همواره انتخابات و مردم را با نگاهی ابزاری به خدمت می گیرند و سالها بر آنها حکومت می کنند و به شکلی که بخواهند رفتار می کنند .

 

 عدم تبعیض و مبارزه با فساد

 

تبعیض واژه ای است که در مناسبات اداری امری غیرقانونی و از نظر شرعی فعلی خلاف شرع است .در نظام های حکومتی غیر اسلامی به دلیل قدرت استبدادی و دیکتاتور مابانه در مراودات حاکمیتی ؛ همواره این رفتار تبعیض آمیز رایج بوده و دیگران با توجه به میزان نفوذ و قدرت خویش که معمولا از بالا به پایین تعریف شده است ؛ توان مقابله با آن وجود ندارد و همواره رفتارهای تبعیض آمیز یک حق برای حاکمان استبدادی بوده و کسی هم قدرت کقابله با آن را ندارد و اگر کسی اعتراضی نمود ؛ قطعا مواجه با مراتبی پایین تر یا اخراج او از  کار خود خواهد شد.اگر چه ذات انسان ها همواره با تبعیض مخالف است اما در نظام های مبتنی بر قدرت فردی ؛ حزبی ؛ و...این گونه رفتارها قابل مشاهده است .

در حکومت اسلامی و بخصوص نظام جمهوری اسلامی ؛ تبعیض بطور کلی امری خلاف و فعلی باطل و قابل پیگرد در محاکم قانونی است .چرا که تمامی امور دارای قوانین موضوعه خاص خود می باشد و رسیدگی و انجام امور طبق موازین شرعی و قانونی است که متخلفین ؛ با تنبیهات متناسب با فعل انجام شده ؛ مواجه خواهند شد.اما یاید متذکر شد صرف وجود قانون کافی و مانع نیست .  

 

 ‏‏‏اسلام با هرگونه تبعیض طبقاتی و نژادی مخالف است. بر این اساس، حتی جزئی ترین مسائل در این باره، دغدغه ای است که بزرگان دین از تذکر آن فروگذار نکرده اند؛ یعنی حتی انسان نباید در سلام کردن که کوچک ترین ابراز احترام و محبت است، تفاوتی میان افراد از جهت دارایی و فقر قائل شود، بلکه بایستی همه را به یک چشم بنگرد و به آنها به طور یکنواخت و بدون تبعیض سلام کند.تبعیض یکی از بیماریهای حاکمان است .روح و ذات حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی با تبعیض در تضاد است و هر مسول و مدیری که چنین رفتاری را در مقام و جایگاه خویش مرتکب شود ؛ شایسته داشتن مقام و پست حاکمیتی در حکومت اسلامی نیست .

بسیاری از نابرابری ها و بی عدالتی ها و رانت خوری ها در جامعه امروزی ما ناشی از قدرت مقام؛ در بعضی از مدیران نالایق است که بعضا از دید قانون و یا ناظران حکومتی و جامعه یا پنهان است و یا ناشی از دور زدن قانون و یا مانع و کافی نبودن قوانین بازدارنده است . بسیاری از پست ها و مقام ها در بعضی از سازمان ها و شرکت های دولتی در جامعه به دلیل اقتصادی بودن آنها نیازمند بازبینی و وضع قوانین جدید و بازدارنده برای جلوگیری از تبعیض و رانت خواری و سوء استفاده و ... است . این وظیفه مهم بر عهده قوه مقننه(مجلس شورای اسلامی) است که هم قدرت قانونی نظارتی دارد وهم وضع کننده قوانین در همه مورات کشور است .

اگر حضرت امام خمینی (ره)می فرمایند مجلس در راس امور است ؛ می تواند یکی از دلایل مهم آن همین قدرت نظارتی و تقنینی در امور کشور باشد.این مورد از مشکلات خود معرف نیاز به قوه مقننه(مجلس) را در جامعه برای ایجاد نظم و رعایت حقوق عامه ؛ و...وضع قوانین بروز یک ضرورت انکار ناپدیر می سازد.

 

هیچ وکیل متعهد و با ایمانی اهل خیانت و سوء استفاده از بیت المال و بهره گیری شخصی و فردی برای خود و خانواده و بستگان در کشور نیست . تبعیض از بیماری های رایج نظام اداری و کسانی که دارای قدرت تصمیم گیری در جامعه هستند . ارجح دانستن بستگان و خانواده خویش بر دیگران در امور جامعه نوعی تبعیض است .وکیل متعهد و متدین ؛ وکیل با ایمان ؛ وکیل جامعه اسلامی ؛ هرگز اهل تبعیض نیست . وکیلی که باید امانتدار حقوق مردم باشد ؛ اما عملا قانون را رعایت نمی کند و از قدرت خود به نفع شخصی تصمیم می گیرد و در شرایط کاری همه مردمی که وکیل آنهاست نمی توانند بطور برابر یا یکسان با او ارتباط برقرار کنند ؛ خود یک نوع تبعیض است .

تبعیض تنها در امور مادی و اقتصادی نیست ؛ رفتار تبعیض آمیز ؛تبعیض در نوع گفتار ؛ تبعیض در نگاه ؛ تبعیض در ارتباط ؛ تبعیض در رسیدگی به مشکلات مردم ؛ تبعیض در دادن امکانات و برخورداری از مزایا مادی ؛ فرهنگی و آموزشی و...؛ تبعیض در امتیازات اجتماعی ؛ و...همه و همه از انواع تبعیض های گوناگونی است که معمولابعضی از نمایندگان بی تعهد و بی مسولیت و باندگرا ؛ دیده می شود .

 

برای نمونه هستند نمایندگانی که لیست های سیاه و سفید و درجه یک و دو ؛ برای رسیدن به مطامع سیاسی و اقتصادی خود طراحی کرده اند و بطور واضح و روشن قانون را زیر پا می گذارند ؛ قانونی که خود آنها باید ناظر بر اجرای درست آن باشند ؛ قانونی که ساعت ها و ماهها برای تصویب و اجرایی نمودن آن کار شده و هزینه بابت آنها پرداخت شده است اما متاسفانه از طرف واضعات قانون زیرپا گذاشته می شود و با رفتار تبعیض آمیز خود به راحتی نادیده گرفته می شود. بعد چهار دهه و این همه قدمت در قانون مداری کشور ؛ برای نمونه مگر می توان گفت ؛ قانونی برای اشتغال و جذب نیرو دروزارتخانه ها ؛ سازمانها ؛ ادارات ؛ بانکها و شرکت ها وجود ندارد .که با یک یاداشت و نامه نماینده بصورت کاملا تبعیضآمیز و خلاف قانون فردی خارج از نوبت در یک اداره یا بانک یا شرکت به کار گرفته می شود. این موارد از بدیهی ترین رفتا رهای تبعیض آمیز است که موجب دلسردی بسیاری از موکلین در جامعه نسبت به نمایندگان بیان می شود.

 

 سوء استفاده از قدرت و رانت اطلاعاتی؛ و... از دیگر مشکلات رفتاری است که هر ساله بعضی از نمایندگان مجلس توسط شورای نگهبان با این دلایل رد صلاحیت می شوند.در موضوع تغییر نرخ دلار دولتی ؛ یک شبه هزاران میلیارد ؛ تبدیل به میلیارد ها میلیارد شد و عده ای هم متضرر شدند .  انهایی که رانت اطلاعاتی داشتند یا خرید دلار و ارزهای دیگر اقتصاد کشور با یک دردسر بزرگ مواجه کردند و عده ای از این افراد سودجو توسط قانون دستگیر و مجازات شدند اما ظلمی که توسط این مرفهین بی درد بر پیکر و روح و جان ملت وارد شد تا سالهای سال آثار آن باقی و ماندگار است .

 

آنهایی که یک شبه ره صد ساله رفتند ثروت های بادآورده تحصیل کردند و این خیانت آشکار و پنهانی است که بعضا نمایندگانی دنیاپرست و بی تعهد در دام دنیا افتادند و سوگند خویش را زیر پا گذاشتند و با ثروت اندوزان هم پیاله شدند و کام ملت آزاده ایران را تلخ کردند .رد صلاحیت بیش از 90 نفر از نمایندگان مجلس دور دهم ؛ نشان دهنده چیست ؟ نزدیک به یک سوم مجلس است و این درد بزرگی است که در مجلس دهم آشکار شد و این زایمان دردمند شکل گرفت ؛ یک سوم تمایندگان مجلس ؛ خیلی بعید است در یک دوره چنین مشکلاتی داشته باشند ؛ باید درود گفت به شورای محترم نگهبان که با شجاعت و شهامت این افراد را رد صلاحیت کرده و هر معترضی هم توان پاسخ دادن به شبهات ئ اتهامات وارده را در شورای نگهبان دارد ؛ این حق برای همه لحاظ شده است .

 

اما اتهام بسیاری از این افراد فساد مالی و اقتصادی و رانت خوری است .فساد مالی نشانه بی تقوایی است فساد مالی نشانه رفتار بی عدالت است .فساد مالی و رانت خوری نشانه خیانت فرد به جامعه و انقلاب و نظام است .همه افراد در همین کشور زندگی کرده اند و بعضا کارمند دولت و حقوق بگیر سازمانی بوده اند.اما سوال اساسی این است که ثروت بعضی از افراد ابهام امیز است برای افکار عمومی ؛ ای کاش روزی قانون یقه این افراد را می گرفت و هر چه با بی تفاوتی از کنار این افراد بگذریم ؛ خود عامل نوعی نگرانی و دلسردی و حتی بی تفاوتی افراد در جامعه را شاهد خواهد شد؛ اگرچه نباید اجازه داد روحیه بی تفاوتی بر مردم حاکم شود .

این خواست دشمنان ماست و روزی که به این هدف برسند روز جشن و شادی آنها خواهد بود ؛ چرا که با مشکلاتی که دشمنان نظام و انقلاب برای کشور ما درست کرده اند از طرفی عده ای با دور زدن قانون و سوء استفاده اقتصادی از قدرت و جایگاه و مقام خود ؛ رفتارهای تبعیض آمیز اقتصادی داشته اند و فساد ایجاد کرده اند .اما این روزها خبرهای بسیار شنیدنی و امید بخشی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه شنیده می شود که یقه این مفسدان اقتصادی ؛ رانت خورها و سوء استفاده کنندگان به حقوق ملت و کشور گرفته می شود و حق ملت از حلقوم آنها بیرون کشیده می شود.هر چه اقتدار برای مبارزه با این رفتارها و ادمها با اجرای قانون در کشورعملا پیاده گردد ؛امید ؛خشنودی عمومی ؛ دلگرمی و مقبولیت مردمی را به دنبال خواهد داشت.

 

مقام معظم رهبری در جمع مردم قم در سال هیجدهم دیماه هشتاد دو فرموردند :" کسی که می­آید به مجلس... باید ضدّ فساد هم باشد و با فساد مالی و اقتصادی به شدّت و به جِد، از بُن دندان و نه به لفظ، مخالف باشد، تا با فساد مبارزه کند".در جایی دیگر در جمع مردم جیرفت و هفدهم اردیبهشت هشتاد و چهار فرمودند:اصلح یعنی چه کسی؟...یعنی کسی که برای ریشه کنی فقر و فساد عزم جدی داشته باشد؛ ؛ یعنی کسی که به حال قشرهای محروم و مستضعف دل بسوزاند. اصلح کسی است که هم به ترقی و پیشرفت کشور و توسعة اقتصادی و غیراقتصادی بیندیشد؛ هم زیر توهمات مربوط به توسعه، آن چنان محو و مات نشود که از یاد قشرهای مظلوم و ضعیف غافل بماند. اصلح کسی است که به فکر معیشت مردم، دین مردم، فرهنگ مردم و دنیا و آخرت مردم باشد."

تاکید بر ویژگی های یک نماینده مجلس نشان ازتاثیر؛ اهمیت و جایگاه و مقام نماینده در مجلس است . مجلس جایگاه صالحان مردم است .مجلس محلی مقدس برای دفاع از ارزشها و مظلومیت و محرومیت مردم است .مجلس جایی است که امور کشور و ملت رقم می خورد و کاملا باید به هوش باشیم که آینده کشور ما از تصمیمات و قوانینی که نمایندگان تصویب می کنند رقم می خورد ؛ لذا شایسته است که دقت کاملا هوشیارانه ای در انتخاب کاندیدای اصلح داشته باشیم .

 

طرفدار مستضعفین و ضعفا بودن

بنیان گذار انقلاب و جمهوری اسلامی ؛ حضرت امام خمینی فرمودند: توجه داشته باشند رئیس جمهور و وکلاى مجلس از طبقه‏اى باشند؛ که محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند، نه از سرمایه داران و زمین خواران و صدرنشینان مرفه و غرق در لذات و شهوات که تلخى محرومیت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمى‏توانند بفهمند " (صحیفه امام/ج21 /ص 422)

 

مقام معظم رهبری در دیدار مردم قم در سیزدهم بهمن ماه سال هفتاد و هشت فرمودند:"... نماینده باید ... طرفدار ضعفا و قشر ضعیف باشد. قانون باید بتواند از حقوق ضعفا دفاع کند، والاّ قانونی که پولداران را پولدارتر کند، قانون مملکت اسلامی نیست. قانون باید بتواند گره­ها را باز کند و به درد دل قشرهای محروم برسد. نماینده باید آدمی باشد که این چیزها را بفهمد". و هنمچنین در دیدار دیگری با مردم قم در هیجدهم دیماه سال هشتاد و دو فرمودند:"کسی که می آید به مجلس... باید طرفدار محرومین باشد؛ بداند که در کشور محرومیت هست و سعی و همّت او باشد که رفع محرومیت کند".و در چهاردهم خرداد سال هشتاد مقام معظم رهبری در جمع زائران مرقد حضرت امام خمینی (ره) فرمودند:" در اسلام و نظام جمهوری اسلامی، فلسفه مسئولیت پیدا کردن مسئولان در کشور این است که برای مردم کار کنند.

مسئولان برای مردمند و خدمتگزار و مدیون و امانتدار آنها هستند. مردم، محورند. کسی که در نظام جمهوری اسلامی مسئولیتی به دست می آورد، باید همه همّ و غمّش برای مردم باشد؛ هم برای دنیای مردم، هم برای مادیّت مردم، هم برای معنویّت مردم، هم برای ایجاد عدالت در میان مردم، هم برای احیای شأن انسانی مردم، هم برای آزادی مردم. اینها جزو وظایف اصلی حکومت است. البته وقتی می­گوییم «مردم»، منظور همه طبقات مردمند؛ لیکن بدیهی است کسانی از مردم باید بیشتر مورد توجّه قرار گیرند که بیشتر مورد محرومیت قرار گرفته­اند؛ لذا امام دائماً روی طبقات محروم و پابرهنگان کشور تکیه می ­کردند".

"این فریب است که کسی ادعا کند برای مردم کار می­کند؛ اما در عمل، کار او برای طبقات مرفّه باشد، نه برای طبقات مستضعف و محروم. نه این که نباید برای طبقات مرفّه کار کرد؛ آنها هم از حقوق عمومی کشور باید بهره­مند شوند؛ اما به آن کسی که محرومیت دارد و دستش از حقوق خود خالی مانده است، باید بیشتر توجّه و همّت و تلاش را اختصاص داد. لذا امام به طور دائم بر حقوق مستضعفان و محرومان و پابرهنگان تکیه می­کرد. عملاً هم در تمام مدت پیروزی انقلاب تا امروز و قبل از آن، کسانی که بیش از همه سینه سپر کردند، از نظام دفاع کردند، سختی­های نظام را به جان خریدند و در مقابل دشمنان ایستادند، طبقات محروم و پابرهنه و مستضعفان جامعه بوده­اند. اینها باید بیش از دیگران مورد توجّه قرار گیرند".

 

در برخی روایات از پیامبر (ص) آمده است ؛" الفقر سواد الوجه فی الدارین": از تنگ دستی به رو سیاهی در دنیا و. اخرت یاد شده است و از امام صادق (ع) نقل شده که فرموده اند : " تافقرالموت الحمر: یعنی فقر مرگ سرخ است و از امام علی (ع) نقل شده که فرموده اند: الفقر الموت الاکبر ؛ یعنی , فقر مرگ بزرگ است .و همچنین درنهج البلاغه در حکمت 1319 آمده که : فقر موجب نقصان در دین و کاهش عقل و تحریک خشم می گردد..لذا با عنایت به این نکته های اساسی از معصومین , توجه به زندگی محرومین و فقرا . همچنین معیشت مردم در دنیا باید توجه جدی و ویژه داشت و این تصمیمات در حکومت اسلامی از طریق قانو گذاری جهت و سمت و سو پیدا می کند .

 

و از جهتی تسلط حاکمان وافراد دارای رقدرت بر بیت المال ؛ حفظ و نگهداری و استفاده در جهت قانئنی و حق مدارانه از بیت المال ؛ یک راه دیگری از پاسداری از حقوق محرومین است .رعایت عدالت در نگاه امام علی (ع) را می توان در درخواست عقیل از امام علی(ع) به خوبی درک کرد , که امام فرمودند به خدا سوگندبرادرم عقیل را دیدم که به شدت تهی دست شده بود (امام سوکند یاد می کند به نام خدا )و از من درخواست داشت تا یک من ازگندم های بیت المال را به او ببخشم .در حالی که کودکان عقیل را دیدم که از گرسنگی موهای ژولیده و رنگهایشان تیره شده بود که گویا با نیل تیره شده بودند.پی در پی نزا دیدار می کرد و درخواست خود را تکرار می کرد ؛ چون به گفته های تو خوب گوش دادم می پنداشت که دین خود را به او واگذار کنم و به دلخواه او رفتار کنم و از راه رسم عدالت خود دست بر دارم .روزی آهنی در آتش گداخته و به جسم او نزدیک کردم ..." اگر به این رفتار امام معصوم نگاه کنیم و آن را سرلوحه کاری خویش قرار دهیم خواهیم دید که یک حاکم و یا نماینده و وکیل مردم چگونه مورد اقبال مردم قرار خواهد گرفت .

 

نماینده ای که به سوگند خود خیانت می کند و اطرافیان خویش را بر دیگر مردم ترجیح می دهد و حق و حقوق انها را نادیده می گیرد ؛ از عدالت خارج شده و نماینده اصلح نیست .همه افراد آگاه و دانا در جامعه مکلف هستند که مردم ناآگاه را نسبت به خصوصیات کاندیدای اصلح آگاه کنند و نگذارند افرادی که شایسته و عدالت محور و متعهد و با ایمان نیستند وارد مجلس شوند .      

 

وامدار نبودن به مراکز قدرت و ثروت

 

مقام معظم رهبری در تاریخ نوزدهم دیماه سال نود فرمودند:" اگر چنان­چه نامزدها به مراکز ثروت و قدرت متصل شوند، کار خراب می­شود؛ هم­چنان که امروز در به اصطلاح دموکراسى‌هاى دنیا، در آمریکا و غیر آمریکا این رسم هست؛ کمپانى‌ها و پولدارها به نامزد انتخابات در ریاست جمهورى یا در انتخابات کنگره پول می­دهند، ولى او در مقابل آنها متعهد است. آن رئیس جمهورى که با پول دستگاه‌هاى گوناگون و مراکز ثروت سر کار بیاید، در مقابل آنها متعهد است. آن نمایندة مجلسى که با پول فلان شرکت و فلان کمپانى و فلان ارباب و فلان پولدار توى مجلس بیاید، مجبور است آنجائى که آنها لازم می­دانند، قانون جعل کند، قانون بردارد، توسعه و تضییق در قانون بکند.

این نماینده به درد مردم نمی­خورد. نه باید به مراکز ثروت­هاى شخصى متصل بود، و نه به طریق اولى‌ به ثروت­هاى عمومى. کسى بیاید از پول بیت‌المال مصرف کند، براى اینکه به وکالت مجلس برسد؛ این دو برابر اشکال دارد، اشکال مضاعف دارد. اینها را باید مردم مراقب باشند". در هشتم خرداد سال نود در جمع نمایندگان مجلس مقام معظم رهبری فرمودند:  "یک مسئله دیگر هم نزدیک شدن به صاحبان قدرت و ثروت است؛ این را ما با شما بی­رودربایستی عرض کنیم. بالاخره ما برادران هم هستیم؛ همدیگر را بایستی تواصی به حق و تواصی به خیر کنیم. این خیلی خطر بزرگی است که کسی به خاطر تأمین نمایندگی در یک دوره، نزدیک بشود به صاحبان ثروت یا به صاحبان قدرت؛ این چیز خیلی بدی است؛ این از آن چیزهایی است که خدای متعال از آنها نمی­گذرد و انتقام خواهد گرفت. این چیزها روی شخص، روی عاقبت - عاقبت به خیری که این قدر برایش اهمیت قائلیم- و روی جامعه اثر منفی می­گذارد".

مقام معظم رهبری بیستم بهمن سال هفتاد و چهار در خطبه های نماز جمعه تهران فرمودند:"اگر نماینده­ای بر سر کار آید که قبل از ورود به مجلس، خود را وامدار دیگران کرده و مجبور باشد در مجلس وام آنها را ادا کند؛ نان­هایی به قرض گرفته باشد و بخواهد به مجلس که رفت، قرض خود را ادا کند؛ به درد نمی­خورد".

ای مردم به هوش باشید که کاندیداهای مجلس با چه کسانی آمد و شد دارند و رابطه آنها چگونه است ؛ انهایی که با صاحبان ثروت و قدرت ؛ مرفهین بی درد ؛ ارتباط دارند و مدیون آنها هستند ؛ نمی توانند نماینده موفق واصلح برای مجلس باشند. 

 

ای مردم شهید پرور و آگاه ؛ بیایید فرامین امام راحل و مقام معظم رهبری را سرلوحه عمل به تکلیف خود در انتخابات پیش رو قرار دهیم و برای انتخاب یک نماینده اصلح و انقلابی همه با هم در انتخابات شرکت کنیم و حافظ کیان اسلامی و در دفاع از انقلاب و جمهوری اسلامی مقتدرانه عمل کنیم  و رای خود را به فردی بدهیم که در قبل و بعد از انقلاب همراه و همدل با مردم بوده اند نه کسانی که هر روز در یک جلد و لباس اند و شرایط را بزعم و نفع خود ترجمه می کنند وخود را همواره جلودار مردم می دانند ؛ به کسانی رای دهید که در لحظه های مهم و تاریخی کشور تصمیبم قاطعانه و شفاف بگیرند و در مقابل دشمنان انقلاب و نظام موضع شفاف داشته باشند.به کسانی رای دهید که بدون هیچ تعهد و تبصره ای ؛ ولایت مداری و اسلام خواهی آنان محرز و مسلم باشد و در نهایت به کسی رای دهید که مدافع محرومین و مظلومان باشند نه کسانی که در طبقه مرفهین و ثروتمندان باشند ؛آنهایی که در هیچ یک از روزهای تاریخی انقلاب در بین صفوف بنیان مرصوص ملت و امت انقلابی ایران دیده نمی شوند و فقط دنبال سفرهای تفریحی و خوش گذرانی ومال اندوزی و زد و بندهای دنیایی و پروژه های شخصی خویش هستند؛ تشخیص اینگونه افراد بخوبی برای آحاد مردم انقلابی  نمایان و هویداست . 

 

ونکته پایانی اینکه ، دیگر ویژگی های یک نماینده اصلح که بطور کلی بیان شدند اما مجال تبیین همه آنها در اینجا مقدور نیست ؛ مردم باید همه با هم در روز دوم اسفند با روحیه انقلابی ؛ ولایت مداری ؛ متعهدانه و با شور و شوق دو چندان در صفوف صندوق های انتخابات حاضر و رای خود را برای حفظ امنیت ؛ اقتدار ؛ پیشرفت و توسعه همه جانبه ؛ توجه به حقوق محرومین و مستضعفان و دفاع از خون شهدا و ایثارگران ؛ ادامه راه راستین سرخ شهادت و بخصوص راه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی شهید امنیت درجبهه مقاومت و...به وظیفه و تکلیف شرعی و قانونی خویش با رای به کاندیدای اصلح جامه عمل بپوشانیم .  

 

 انتهای پیام/

 

 

 

 

 

تبلیغات سروش زیر خبر
کلیدواژه
نظرات | 0 نظر
captcha
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به “ صبح زاگرس” ما می باشد.