گروه: اخبار استان خبر: 143413 / تاریخ انتشار : 1398/11/22 ساعت : 09:12
احمد خورشیدی آزادمطرح کرد:

نگاه غربگرایانه دولتی‌ها مهم‌ترین مشکل اقتصاد ماست/حلقه‌ای که تلاش می کند وابستگی و تحقیر را تئوریزه کند؟

رزمنده دفاع مقدس:در این چهل سال هم مدام با آمریکایی ها ارتباط داشته و مذاکره ها کرده اند و اقتصاد لیبرالی و آمریکایی را در این مدت دنبال کردند که در واقع در این چهل سال تئوری آمریکایی و غربی در ایران از طریق دوستان آمریکا در ایران دنبال می شده است.

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس ،احمد خورشیدی آزاد،مبارز انقلابی گچساران  در گفت و گوی اختصاصی با این پایگاه خبری تحلیلی در خصوص مبارزات انقلابی مردم گچساران علیه رژیم پهلوی و نیز گفتمان امروز انقلاب اسلامی  گفت:گچساران پنجمین مخزن نفتی دنیا و نیز یکی از منابع اصلی تامین نفت کشور است که در زمان پهلوی روزی یک میلیون بشکه نفت استخراج و صادر می شد.

اعتصاب کارکنان نفت علیه رژیم پهلوی

وی افزود:پس طبیعی بود که با توجه به اقتصاد تک بعدی زمان پهلوی که به نفت وابسته بود گرچه هنوز هم تاحدوی این موضوع وجود دارد، می شود نتیجه گرفت که این شهر از ارکان اصلی اقتصاد در دوران پهلوی به شمار می رفت و به همین دلیل اهمیت زیادی داشت که می توان از مبارزات کارکنان صنعت نفت با رژیم پهلوی در این دوران هم یاد کرد.

قیام 19آبان گچساران

خورشیدی آزاد درادامه بیان کرد:کارگران نفت و سایر مبارزین گچساران، تمامی هم و غمشان این بود که صادرات نفت قطع بشود تا به شریان اقتصادی رژیم پهلوی هم ضربه وارد شود که در همین زمینه اعتصابات و تحصن های کارگران صنعت نفت هم شروع شد که بعدها نیز منجر به کشتار 19آبان 57در این شهر شد درحالی که نمایندهای کارگران نفت را ساواک دستگیر کرده بود و مردم هم تظاهرات کردند برای آزادی آنها که رزیم دستور حکومت نظامی داد  و ساواک هم در جلو مسجد شهیدان به مردم هجوم بردند.

شهادت 6مبارز انقلابی گچساران

این مبارز انقلابی گچساران تصریح کرد:رژیم پهلوی 6نفر از فرزندان این شهر را در چنین روزی به شهادت رساندند که شهید بلادیان،شهیدکیامرثی،شهید پرویزی،شهید پارسی،شهید امینی،شهید فراشنبدی از جمله این شهداءهستند که بعد همین مسئله باعث شد که اعتصابات صنعت نفت شکل تازه ای به خود بگیرد و همزمان درگیری مردم با رژیم هم به اوج خودش رسید ، کارگران نفت گچساران به همراه کارگران نفت امیدیه ،آغاجاری،اهواز،مسجد سلیمان وآبادان دست به دست هم دادند و صادرات نفت هم قطع شد و شاه پهلوی هم چند روز بعد از این اقدام از ایران فرار کرد.

وابستگی کامل شاه به آمریکایی ها

وی درادامه اظهارکرد:در واقع علت اصلی مخالفت مردم با رژیم پهلوی این بود که شاه مهره آمریکایی ها و کاملا هم وابسته به آنها بودو برای آنها کار می کرد و منافع مردم ایران را به پای منافع آمریکایی ها می ریخت ، شاه ایران روزی سه تا سه و نیم میلیون بشکه نفت به آمریکایی ها می داد و در عوض کالاهای بُنجل به چند برابر قیمت وارد کشور می کردند.

عزتی که به یغما رفت

خورشیدی آزاد تصریح کرد:رژیم پهلوی ،مستشاران نظامی آنها را در ارتش با حقوق های بالا استخدام کرده بودو نیز مستشاران نفتی آنها هم در وزارتخانه نفت و سایرین هم در وزارت های کشاورزی و ... که در این اقدام نیز نفتی که از ما می خریدند به نوعی مجانی برا آنها قلمداد می شد و مردم ایران خواستشان از روی نگرانی این بود که رژیم پهلوی کاملا واسطه به اجنبی هاست و هیچ ایرانی از هیچ عزتی هم برخوردار نبود.

این مبارز انقلابی درادامه تصریح کرد: در دوران پهلوی ایرانی ها از هیچ عزت نبرخوردار نبودند و در کشورشان ذلیل بودند و نیز تحت سیطره آمریکایی ها اداره می شدند که این عوامل باعث شد تا مردم ایران علیه استکبار قیام کنند؛مسئله بعدی هم این بود که منافع مردم ایران و رژیم پهلوی با هم یکجا جمع نمی شدو یک عده ای خاص در آن دوران بسیار ثروتمند بودند و مردم ایران هم که بسیار ندار بودند.

ایجاد خفقان سیاسی

خورشیدی آزاد درادامه گفت:این اقدامات سبب می شد که مردم حکومت پهلوی را از خودشان نداند و رژیم پهلوی هم به یک عاملی تبدیل شده بود که مرتبا جیب در دست مردم می کرد و برای مردم مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و ...درست می کرد و باز هم مسئله بعد خفقان سیاسی بود که در آن دوره آزادی بیان و رفتار هیچ معنی نداشت که مردم را مقابل با نظام قرار می داد.

تحقیر ملت ایران در دوران پهلوی

وی تصریح کرد:تعدادی از مبارزین در شکنجه گاه ها ،شکنجه و شهید می شدند و رسانه ها هم جرات نقد و انتقاد از رژیم را نداشتند ، این عوامل سبب شد مردم علیه رژیم پهلوی قیام کنند و رژیم را سرنگون کنند؛موضوع بعدی این است که در آن زمان بحث وابستگی کامل به غرب و تحقیر ملت ایران موجب شد تا انقلاب 57 شکل بگیرد.

سازماندهی 57گروه سیاسی علیه انقلاب

این رزمنده دوران دفاع مقدس افزود:ما برای برون رفت از وابستگی و حقارتی که جامعه آن زمان ما گرفتارش شده بود، انقلاب کردیم و در برابر دشمن ایستادیم و آمریکایی ها از روز اول ملت ایران را تحت فشار قرار دادند و در واقع 57 گروه سیاسی مخالف را به جان این انقلاب نوپا انداختند و گروه های مسلح کموله و دموکرات را در کردستان سازماندهی کردند.

دسیسه های آمریکایی ها

وی تصریح کرد:در خوزستان حزب خلق عرب که متعلق به استخبارات رژیم بعث عراق بود را ایجاد کردند آنهم برای انفجار تاسیسات نفتی و راه اندازی اعتراضات علیه ایران اسلامی،در فارس همین اتفاق هم افتاد و خوانین را به جان جمهوری اسلامی انداختند، در جنگل های شمال، در سیستان و بلوچستان نیزحوادثی بود که یکی پس از دیگری اتفاق می افتاد و همه هم با نقشه ها و دسیسه چینی آمریکایی ها ، پول و دخالت برخی کشورهای منطقه ، اسرائیلی ها و بعد هم اروپا و غرب بود.

نقشه براندازی حکومت اسلامی

خورشیدی آزاد درادامه اظهارکرد:بعدها هم دیدیم که باز سه کودتا علیه جمهوری اسلامی راه انداختند که یکی از آنها نوژه بود، ترور راه انداختند و سپس جنگ تحمیلی یعنی در واقع روش های براندازی یک حکومت را که 4روش دارد یعنی جنگ های منطقه ای، ترور، کودتا و جنگ نظامی که هر کدام را علیه جمهوری اسلامی براه انداختند.

تئوری وابستگی به غرب

این رزمنده دوران دفاع مقدس گفت:بعدها هم وارد تحریم های اقتصادی شدند و همه به خاطر این بود که ایران از زیر یوغ وابستگی در آمده بود و به فرمایش حضرت امام  راحل ایرانی ها می خواستند آقای خودشان باشند،الان هم می بینیم باز همان هایی در آن دوران دنبال وابستگی رژیم پهلوی به غربی ها بودند، همین الان با آرم های به ظاهر مثبت و تو دل برو دارند همان تئوری وابستگی را دنبال می کنند.

حل مشکلات اقتصادی؟

وی افزود:اینها هم مدعی هستند که برای حل مشکلات اقتصادی مملکت راهی جز ارتباط با آمریکا نداریم و تا از این اینها سوال می کنی که مشکل اقتصادی ایران چطور هم حل می شد؟ فقط بیان می کنند که ارتباط با آمریکا و هیچ حرف دیگه ای هم ندارند!!! .

دوستان آمریکا در کشور

خورشدی آزاد در ادامه اظهارکرد:در این چهل سال هم مدام با آمریکایی ها ارتباط داشته و مذاکره ها کرده اند و اقتصاد لیبرالی و آمریکایی را در این مدت دنبال کردند که در واقع در این چهل سال تئوری آمریکایی و غربی در ایران از طریق دوستان آمریکا در ایران دنبال می شده است.

مشکلات کنونی کشور

این رزمنده دوران دفاع مقدس گفت:هر آنچه اینها توانسته اند در راستای اهداف غربی ها و آمریکایی ها قدم برداشته اند و 32سال اینها دولت را در دست داشتند و مجلس را در دست داشتند و خوب است که این ها پاسخ بدهند که در این 32سال چکاری کردند و مشکلات کنونی کشور باید بگوییم که 80درصدش توسط این افراد ایجاد شده است.

محصول تفکر غربگرایانه؟

وی تصریح کرد:اگر اوضاع معیشی و اقتصادی ما با مشکلاتی روبروست این محصول تفکر غربگرایانه است ،چرا که دولت های اینها حاکم بودند و از دور اول دولت بازرگان،بعد دولت بنی صدر، میرحسین موسوی،هاشمی رفسنجانی ، خاتمی و الان هم حسن روحانی است و فقط یک دوره 8ساله در زمان دولت نهم و دهم در اختیار چنین تفکری نبوده است.

عدم ناکارآمدی

خورشیدی آزاد تصریح کرد:مقایسه هم که می کنیم که در طول این 8سال به اندازه 32سال آنها و بلکه هم بیشتر برای مردم کار انجام شده است،و مسئله روز ما همین است که این تئوری که طرفداران آمریکایی ها می گویند که حلال مشکلات جامعه ایرانی است این تئوری نه تجربه ملی دارد و نه تجربه بین المللی و قابل اعتماد هم نیست ،چرا که عدم ناکارآمدی این موضوع در این 41سال هم به اثبات رسیده و در دنیا هم هیچ کشور توسعه یافته ای را نمی توانید پیدا کنید که با تکیه برآمریکایی ها و غربی توانسته باشند توسعه پیدا کنند.

وی درادامه افزود:بنابراین با این شکلی که آقای روحانی مطرح می کنند وقبلا هم خاتمی و هاشمی بیان می کردند که ما دست روی دست بگذاریم و هیچ کاری هم نکنیم ، تولیدمان را متوقف کنیم تا اینکه آمریکایی ها بیاند و مشکلات ما را حل کنند؟!!.

ظلم پهلوی

خورشیدی آزاد بیان کرد:ما 50سال از تاریخ معاصر کشور دست انگلیسی ها و آمریکایی ها بودو نتیجه هم آن کشوری بود که قبل از انقلاب بود و 80درصد مردم ایران زیر خط مطلق فقر بودند و 20درصد متوسط و تعدادی کمی هم متمکن بودند و آن کشوری بود که ما اجازه هیچ تولیدی نداشتیم و باید صرفا نفت می فروختیم و کالا وارد می کردیم.

روی کار آمدن افراد کارآمد ودلسوز

وی تصریح کرد:یک حکومتی کاملا وابسته به خارجی ها که حق هیچگونه توسعه ای را نداشت،اما بعدها که انقلاب اسلامی به وقوع پیوست بنیان های وابستگی را در هم ریخت و امروز ایران اسلامی از حیث سیاسی و دفاعی ، امنیتی به عنوان قدرت اول منطقه تبدیل شده است و ان شالله درگام دوم انقلاب با اصلاح روشهامان و نیز روی کار آمدن افراد کارآمد ودلسوز، بتوانبم مشکلات معیشتی و اقتصادی را حل کنیم.

انتهای پیام/

تبلیغات سروش زیر خبر
کلیدواژه
نظرات | 0 نظر
captcha
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به “ صبح زاگرس” ما می باشد.