گروه: اخبار استان خبر: 138451 / تاریخ انتشار : 1398/7/21 ساعت : 10:49
یادداشت

بیایید نام مانده باشین نه نماینده

تا چه زمانی ما باید یاد بگیریم که نماینده در کارزار انتخابات نباید برای تصاحب کرسی مجلس وعدهای خلاف انجام وظیفه دهد و این برمیگردد به زمانی که مردم از آنها چنین خواسته هایی نداشته باشند.

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس افسانه یافتن یک انتخاب درست در عرصه انتخابات مجلس یک آرزو برای من و چه بسا برا خیلی کسان دیگر شده است.

مجلس جایگاه تصویب قانون و در کنار کار مجلس پیگیری مصوبات قانون و اجرای یک قانون که تمام افکار نسل های امروزه در استان ما چه بسا استانهای دیگر نطارت و اجرای قانون و دور زدن آن را از وظایف نماینده دانسته که متاسفانه همان نمایندگان کمتر از مردم نبوده و برای استحکام کرسی مجلس برای خود وظیفه خود را نه اینکه نداسته، یا هم وجود دارد که زیادند که ندانند و گامهای اشتباه در این مسیر بر میدارند.

براستی که انجام امور محوله در تمام موارد نوشتن آن شعار و مجوز خروج شده است چه رسد به انجام آن ماموریت.

تا چه زمانی ما باید یاد بگیریم که نماینده در کارزار انتخابات نباید برای تصاحب کرسی مجلس وعدهای خلاف انجام وظیفه دهد و این برمیگردد به زمانی که مردم ازآنها چنین خواسته هایی نداشته باشند و آن زمان زمانیست که انتخاب اصل انتخاب نام خواهد گرفت تا هدف او طبق وظایف او و انتخاب بر حسب سوابق و عملکرد او نمایان شود.

باید نماینده طوری در عرصه انتخابات گام بردارد که نام او ماندگار شود نه نماینده بودنش، چه بسا افرادی دوره ها نمایندگی کردند فقط ادوار نمایندگی ماندگار شد نه عملکرد نمایندگی او.

نمیخواهم به هیچ نماینده ای در ادوار مختلف توهین یا اشاره ای کروده باشم، ولی میخواهم بگویم به جرات که کمتر نماینده ای شایسته نمایندگی طبق قانون و وظایف نمایندگی در ادوار انتخابات در این استان به مجلس راه یافته است.

نماینده باید معنی و برداشت خود و انجام به عمل به معنای آن را در خود جستجو کره و بعد گام بردارد، مجلس قوی به واسطه پایه های ریز و درشت نمایندگان بنا شده از چکیده مردم تا تمام این چکیدها ابتکار و اندیشه و علم خود به قانون مداری فقط در انجام مصوبه قانون گام اساسی بردارند تا بتوانند سلسله اعضاءاین کشور را در خود و بطن جهان پیوند دهند.

ویا سرمشق دگر جهانیان شوند مثل و امثال دگر کشورهای جهان امروز، این را نمیگویم که مجلس کشور عزیز ایران اسلامی ضعیف بوده و یا قدرت ابتکار چنین عملی را نداشته چه بسا برعکس به واسطه نخبه ترین افراد نماینده در مجلس که یک تنه بار مسئولیت دگر نمایندگان را به دوش خود برداشته و همینها هستن که مجلس را سرافراز جهان امروز کردند.

پس چرا باید بار نمایندگی مجلس را بر دوش عده ای خاص گذاشته و عده ای دیگر با ندانستن قانون نمایندگی فقط بر مبنای کرسی نشینی در مجلس راهی مجلس شوند؟ چرا چون این هشدار است  و دیگر بس است ما باید اگاه باشیم نمایندگی را فقط نماینده ندانیم، "نام مانده" در تاریخ بدانیم که چه شخصیتی در چه دوره ای در مجلس چه افتخار جهانی پیدا کرده که در آن زمان هست افتخارش مایه سربلندی ایران، استان و شهرستان و دگرگونی و پیشرفت خواهد شد.

یادداشت از: سید فرزین کشاورز

 

انتهای پیام/

تبلیغات سروش زیر خبر
کلیدواژه
نظرات | 0 نظر
captcha
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به “ صبح زاگرس” ما می باشد.