گروه: اخبار استان خبر: 132735 / تاریخ انتشار : 1398/4/16 ساعت : 07:54

منفعت طلبان بی درد ،بس کنید/ کی می خواهید از خواب غفلت بیدار شوید؟/کنار بروید تا نیروهای انقلابی درخدمت مردم باشند!

الله اکبر،چقدر عوام فریبند!!که طی سالیان باچنگ ودندان وباپول وثروت باد آورده برای بقای قدرت وتجمیع ثروت خودشان همچنان تشنه تر؛دارند باوعده وعیدهای پوشالی ودروغین مجدد عوام فریبی را تکرار می کنند!!.

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس ،سید علی مرام حق در یادداشتی نوشت: بدون شک،فتنه گران سود جو و منفعت طلب با ترفندی خاص موضوع تنوع قومی را بر تعریف جامع به معنای واقعی کلمه ،یعنی تکریم جامع قومیت ها را بی شرمانه مقدم و مدنظر قرار داده اند تا بلکه دوباره در کسب مجدد قدرت پافشاری و در جذب ثروت حریص تر و در دوری جستن همیشگی از طبقه ضعیف و متوسط جامعه همچنان دورتر و آسوده ترخوشگذرانی کنند و کما فی السابق فریب کارانه اقدام کنند!!.

 

الله اکبر،چقدر عوام فریبند!!..که طی سالیان باچنگ و دندان و با پول و ثروت باد آورده برای بقای قدرت و تجمیع ثروت خودشان همچنان تشنه تر ؛ و دارند با وعده وعید های پوشالی و دروغین مجدد عوام فریبی را تکرار می کنند!!.

 

به قول خودشان چنان خبره شده اند که در سین تبلیغاتشان اولویت اول را در کشاندن و اغفال مستمر قشر جوان با اجرای موسیقی های مثلا باکلاس فولکلوریک ،احساسات جوانانی را که همیشه دربیکاری مطلق آنها را بایگانی کرده اند تا شاید بدین واسطه دوباره اغفال و فریبشان دهند...اقدام می کنند!!.

 

ازسوی دیگر به مصداق اینکه آزموده را دوباره آزمودن خطاست؛ توجهی نکرده و باز بی شرمانه ناسنجیده در تعریف و تمجید ناصواب به یک باغی انقلاب و مطرود نظام اشاره می کنند درحالی که منشا تمامی فتنه ها،تفرقه ها،دوقطبی کردن ها و ایجاد شکاف در کشور شد که در جواب باید گفت شتر در خواب بیند پنبه دانه...

 

نکته جالب و تاسف بارتر اینکه باید گفت خود کرده را تدبیر نیست و یا اینکه از ماست که برماست؛اینان خودشان صریحا با تعابیری روشن اقرار کردند که کلاه سرمان رفت،دست هم را خوانده ایم،ما بره قربانی نیستیم،مار ا ازقلم انداختند و خودمان را نمی بخشیم و(فریبکاران همقطار را)با نفرین به حضرت عباس واگذار کردند،بخاطر دروغ و تبعیض وبی عدالتی ها،استخدامها و دادن مسئولیت های ناکارآمد وغیر عادلانه ، پس می خواهید دیگرکی ازخواب غفلت بیدار شوید؟!.

 

براستی خودستایی بی مورد و غیر واقع ازبعضی مثلا چهره های کاذب ملی که اینها اصلا اعتقادی به رفع مشکلات محرومان ومستضعفان نداشته و ندارند و فقط یکی چندماه ازشروع تبلیغات انتخابات رسیده،مدتی کوتاه بله قربان گوی قشر ضعیف جامعه آن هم صرفا برای فریبشان و صرفا به قصدتصاحب دوباره قدرت وجمع کردن ثروت خودهستند و خودشان را ظاهر می کنند.

 

باید بخود آییم و در جواب این منفعت طلبان بی درد گفت ،بس کنید! وتا گلوگیر نشده اید که می شوید دیگرکنار بروید تانیروهای انقلابی و دلسوز واقعی  درخدمت مردم و استواری نظام باشند،نکته مهم تر اینکه قدرت طلبان بی درد و سودجو که هیچ انس و الفتی با محرومین و پابرهنگان نداشته و ندارند و هیچگونه دغدغه خدمتگذاری هم ندارند،با ترفند های عجیب و غریب درصدد دوقطبی کردن مردم و احزاب هستند که این خود اقدامی بسیارخطرناک برای مردم و نظام بشمار می رود.

 

قطعا اگر رهنمود های مقام معظم رهبری را آویزه گوش وعملمان کنیم درتمام امورات سربلند وموفق خواهیم بود وتمامی احزاب دریک خط واحد عملا و اعتقاد در تقویت و پیشبرد عالیه نظام و انقلاب و ولایت به پیش خواهیم رفت و هیچ ستمگر و استبدادی جرات فکر مقابله با ما را نخواهد داشت.

 

وچه خوب وشایسته هست که افکار واراده تمامی احزاب متمسک شوند به فرامین الهی قرآنی ونیز مفاد سرود جمهوری اسلامی درشروع هر همایشی صرفا انقلابی اسلامی باشد ودرنهایت تکریم درست قومیت ها بانوید اجرای عدالتی خداپسندانه که رضایت خلق الله معطوف ومحقق گردد وهمت گماریم ودستان قدرت طلبان ونااهلان وغیر انقلابی ها را برای همیشه قطع وکوتاه سازیم.

بنابراین ما امت همیشه بیدارو ولایتمداروهمیشه درصحنه اینگونه همایش های فتنه انگیز راشدیدا محکوم وکماکان درخط راستین ولایت ثابت قدم خواهیم ماند وخواری برچشم قدرت طلبان بی درد خواهیم شد.

 

انتهای پیام/

تبلیغات سروش زیر خبر
کلیدواژه
نظرات | 0 نظر
captcha
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به “ صبح زاگرس” ما می باشد.