گروه: اخبار استان خبر: 118771 / تاریخ انتشار : 1398/2/27 ساعت : 13:20
در کارگاه تحلیلی بیانیه گام دوم انقلاب مطرح شد:

نقش جوانان در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب/ متناسب بودن انقلاب با فطرت انسان راز ماندگاری انقلاب است/ بیانیه گام دوم انقلاب حرکتی در جهت تمدن سازی است

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی یک نقشه مهم و کاربردی در تدوین یک برنامه جامع برای همه اقشار جامعه بوده و این بیانیه به منظور ادامه برنامه ها و آرمان ه