گروه: اخبار استان خبر: 117900 / تاریخ انتشار : 1398/1/29 ساعت : 12:01
به مناسبت 29 فروردین؛

ارتش جمهوری اسلامی؛ تجربه ای از شور، ایمان و ایثار/روایتی از رشادت های ارتش قهرمان که به فرموده امام(ره) اساس مملکت است+تصاویر

یکی از موثرترین یگان ها درحماسه دفاع ازخرمشهر کلاه سبزهای ارتش بودند که کمترسخنی ازمقاومت جانانه و متحیرانه آنهادرمقابل چندلشکر زرهی حزب بعث گفته می شود، حدود 300نفراز700نفرنیروی ویژه ارتش درآنجابه شهادت می رسند.

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس -29فروردین ماه درکشورمان روزارتش جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده است ،نیروهای نظامی هرکشورافتخارآن ملت هستندوقدرت آنهامایه افتخار وامید است.

جمهوری اسلامی ایران دارای 2سازمان نظامی گسترده وبرخوردار از نیروی3گانه زمینی، دریایی و هوایی است که شامل ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

 

 این دو قدرت نظامی درجنگ 8 ساله باعراق باکمک نیروهای مردمی وبسیج ازخودگذشتگی های فراوانی ازخودنشان دادند هرچند هم ارتشیان دلاور و هم پاسداران جان برکف انقلاب اسلامی و بسیجیان عزیز فرزندان این مرز و بوم هستندولی متاسفانه خیلی از رشادتهاو دلاوری هاو ازخودگذشتگی های ارتشیان آنطورکه بایدبه تصویر کشیده نشده است.

 هرچندفیلمهایی مانند(اچ3) و(شوق پرواز) گوشه ای ازدلاوری های ارتشیان بخصوص نیروی هوایی رانشان داد اما در خیلی از فیلم ها نقش ارتش بسیارکمرنگ است حتی درحماسه دفاع از خرمشهرکه یکی ازموثرترین نیروها درآنجا ارتش بخصوص کلاه سبزها بودندچندان به چشم نمی آید و کمترسخنی از مقاومت جانانه و متحیرانه آنها در مقابل چندلشکر زرهی عراق گفته می شودکه حدود 300نفراز700نفرنیروی ویژه ارتش درآنجابه شهادت می رسند.

 دریا دار سیاری که سالهافرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بودندیکی ازآن تکاوران خبره و ورزیده بودبا آغازجنگ لشکر 92 زرهی اهوازباچندواحدکمکی به تنهایی در500 کیلومتر نوار مرزی از چنگوله تافاو در برابر چندین لشکر زرهی و مکانیزه و نیروی مخصوص عراق قرارگرفت.

 

هوا نیروز قهرمان باخلبانانی همچون شهیدشیرودی تانکهای عراقی را شکارمی کردندواجازه پیشروی بیشتربه آنها ندادند و زمین گیرشدند نیروی دریایی ارتش در عملیات مروارید بزرگترین ضربه را به پایانه های نفتی و نیروی دریایی عراق واردکردوتاپایان جنگ ناوهای جنگی عراق قادربه حضوردرخلیج فارس نبودند.

 

شهیدخلبان عباس دوران باعبور از شدیدترین پدافند جهان پس از بمباران پالایشگاه الدوره وقتی هواپیمایش مورد هدف موشک قرارگرفت هواپیما رابه هتل پیش بینی شده برای برگزاری کنفرانس غیرمتعهدها کوبیدومانع برگزاری این کنفرانس شدوخودبه شادت رسید.

 شهیدخلبان ستاری فرمانده نیروی هوایی ارتش ابتکارات زیادی درجنگ به خرج دادندکه ایجاددانشکده خلبانی ودانشگاه هوافضااسکورت نفتکش هاو ایجاددیده بانهای چشمی وجابه جایی روزانه پدافندهای ضدهوایی مانع انهدام آنهامی شدوبا همین خلاقیت درعملیات فتح فاو بیش از 80فرورندهواپیمای عراقی رامنهدم کردند.

درعملیات اچ3باچندبار سوخت گیری هوایی وعبورازمرز های ترکیه وسوریه پایگاه هوایی الولیددرمرز اردن را موردحمله قرار دادندو48فروند ازپیشرفته ترین هواپیماهای عراق رامنهدم کردند امایکی ازاتفاقات دردناک برخورد وحشیانه عراقیها به دستورصدام باخلبان دلاورشهید علی اقبالی بود که پس ازبمباران پایگاه العقره هواپیمایش مورد هدف قرارمی گیردوپس ازخروج ازهواپیماو فرودباچترنجات به اسارت نیروهای عراقی درمی آید که پاهای اورابه 2ماشین می بندند وباحرکت در جهت مخالف اورابه 2نیمه می کنند که نصف پیکراین خلبان شجاع درقبرستان محافظیه نینواونصف پیکرش درگورستان زبیرموصل دفن می شود.

اینهاگوشه ای از رشادتهای ارتشیان دلاوراست که بایدبیشتربه آگاهی مردم برسد بادرود به همه کسانی که در هر لباس و با هر نامی از کیان اسلامی وکهن ایران دفاع وجان خودرابه خطر می اندازند درودبرشهیدان وآزادگان و آزادمردان این سرزمین.

 

در ادامه به معرفی یکی از فرماندهان ارتش و از فرزندان استان کهگیلویه و بویراحمد و شهرستان گچساران می پردازیم.