گروه: اخبار استان خبر: 117417 / تاریخ انتشار : 1398/1/16 ساعت : 12:34
لرستان مظلوم رادریابیم

مناطق لرنشین وهیولایی بنام سیلاب/وقت همدلی و خلق حماسه است

ملت ایران بارهای باراین سختی ها و ناملایمات راتجربه کرده اند و دل شیردارند و به لطف اول کمک خداوندلایزال وبی همتاو دوم بدلیل ایثار و روح جوانمردی و حس نوعدوستی وهمت والای ایران و ایرانی و خروش کمک های انسان دوستانه میلیون ها مسلمان و عاشق ایران همچون گذشته دراوج وحدت و همدلی و انسجام بازهم شکوه ایثاررا به نمایش خواهندگذاشت

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس به نقل از خبرلنده،سیدابوصالح دانشفر در یادداشتی نوشت: جنگ سیلاب است ولر همت نمایان میشود /یک حماسه ازکمک درکل ایران میشود.

 

این روزها یک بلای طبیعی ویرانگروخانمانسوزمیهمان ناخوانده  قسمتهای عمده ای ازخاک کشورعزیزمان ایران شده وباعث شده تاجشن نوروزباستانی این عیدکهن ایرانی که همواره درطول تاریخ نشانگرنشاط وشادی وسورومجالس شادی ایرانیان باشدمتاسفانه باعث خرابی وویرانی ونابودی بخش عظیمی ازدارایی ومال وجلن وهستی ایرانیان گردد.

 


دراین ایامی که بایدمردم لباس نومی پوشیدندوسفره هفت سین شادی رنگارنگ نوروزی پهن میکردند و زن و مرد و پیر و جوان و دختر و پسر در اطراف این سفره هفت سین شادی میکردند و تحویل سال نوراجشن گرفته و بهم عرض شادباش داشته باشند امامتاسفانه سفره هفت سینشان به هفت سین سیل وسرگردانی سرخوردگی و سقوط و سیه روزی وسکوت غمبار و سرگشستگی تبدیل شد و سیل ویرانگرو بیرحم و وحشتناک همچون هیولایی عظیم طومارزندگی انان رادرهم پیچید و شادیشان رامبدل به عزانمود و رخت شادیشان رامبدل به رخت عزانمود.

 

چه پدران دست پینه بسته ای که شاهد تخریب خانه های خود که سالها با مشقت و بدبختی و تحمل رنج ومحنت ان را ساخته بودندمحصول یک عمرتلاش خود راغرق درسیل خروشان و ویرانگری دیدندکه به هیچکس وهیچ چیز رحم نمیکردو همه را در خود می بلعید و باخودمیبرد.چه مادران داغداری بودندکه شاهدغرق شدن جگرگوشه های خود و فرزندان خردسالی بودندکه اژدهای خونخوار سیلاب این میهمان چغروبد بدن و بیرحم انان رامی بلعید و صدایشان رابرای همیشه تاریخ خاموش نمود.

 

وچه فرزندان معصوم وبیگناهی بودندکه شاهداخرین فریادهای پدران و مادرانشان بودند که برای اخرین بار در حالیکه غرق میشدند دستان خود را بعنوان خداحافظی رو به فرزندان خود کرده وسرانجام ازدیده هاپنهان ماندند و به ابدیت وعدم نیستی پیوستند.

 

دیدعفریت سیل خروشان ازشهروروستاگرفته تاعمق دره هاونوک قله ها ودشت وبیابان وصحراوکویروپارک وبلواروجنگل وخیابان وکوچه وبازارهرانﺋه رادرسرراه میدیدبه گروگان گرفته وباخودمسبردوهیچ سیرابی نداشت وعطشش فروکش نمیکرد.

 

آری اگرچه خیلی ازمناطق ایران گرفتاراین هیولای بیرحم ویرانگرشده بود ازشمال وگلستان وگمیشان ولرستان وخوزستان و ایلام و کهگیلویه وبویراحمد و چهارمهال بختیاری وهمه رادربرگرفت و به همه سرک کشیدو تخریب کردو نابودکردامابیشترمناطق لرنشین که  فاقدتوانائی های مبارزه باسیل ویرانگربودند اسیب های بیشتری دیده وبشدت ضربات هولناکی رامتحمل شدندو لرستان مظلوم و قهرمان بیشترین اسیب ها و لطمات رامتحمل شدبگونه ای که بیشتر روستاها و دهات و شهرها کاملا به زیراب رفت وتخریب گردیدند و تعدادبسیار زیادی ازهموطنانمان بی خانمان و اواره و سرگردان باچشمانی اشکبار و قلبی شکسته و دلی دردمندکه باچشمان خودشاهدمرگ عزیزان و تخریب ونابودی خانه هایشان بودنداز سرناچاری و بالاجباربه بلندی کوهها و نوک قله هاپناه برده و شب و روزباسرمای شدیدوطوفان سهمگین و شکم ناله و دراوج گرسنگی سرما را باپوست واستخوان خودلمس میکردند و  وضعیت چنان اسفباربود که امکان هیچگونه کمکی هم نبود زیرا در زمین کلیه جاده ها و وسیله ارتباطی قطع بود و درهوا هم بدلیل ناملایمات جوی و باران های شدیدامکان پروازهلیکوپترهاونیروهای کمکی فراهم نمی شد همه جا ویرانی وتخریب وسیل بنیادکن وبیرحم مشاهده می شدو فضای مرگباری مستولی شده بودامکان زنده ماندن وادمه حیات بس مشکل.

 


اما ملت ایران بارهای باراین سختی ها و ناملایمات راتجربه کرده اند و دل شیردارند و به لطف اول کمک خداوندلایزال وبی همتاو دوم بدلیل ایثار و روح جوانمردی و حس نوعدوستی وهمت والای ایران و ایرانی  و خروش کمک های انسان دوستانه میلیون ها مسلمان و عاشق ایران همچون گذشته دراوج وحدت و همدلی و انسجام بازهم  شکوه ایثاررا به نمایش خواهندگذاشت و به یاری و کمک هموطنان گرفتارخود خواهند شتافت  و عزیزانشان را بامساعدت والطاف بیکران خودبار دیگر مورد لطف و عنایت ومحبت قرارداده و به انان امیدبه زندگی را تزریق خواهندکرد ودباره یاریگرشان به کمک عزیزان خودخواهند شتافت وبه زندگی امیدوارخواهند نمود.

 


درود بر همت والای ایران و ایرانی و درودبرشرفتان که قطعا مسابقه و رقابت همه جانبه را برای کمک و مساعدت خودبه هموطنان آسیب دیده ازسیل اغتز خواهیدکردتا پایانی برمصائب و ویختی هاوگرفتاریهای عزیزانمان ناشی ازتلفات سیل باشد و بار دیگر حماسه دیگر خلق کنند.


انتهای پیام/

تبلیغات سروش زیر خبر
کلیدواژه
نظرات | 0 نظر
captcha
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به “ صبح زاگرس” ما می باشد.