گروه: اخبار استان خبر: 116757 / تاریخ انتشار : 1397/12/24 ساعت : 19:55

یک کهگیلویه و بویراحمدی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران شد+عکس

ﻋﺒﺎﺱ ﺍﺳﺪﺭﻭﺯ فرزند دلیر ایل و دانای لر ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎﻥ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﻧﻔﺘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﺷﺪ .

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس  ﻋﺒﺎﺱ ﺍﺳﺪﺭﻭﺯ فرزند دلیر ایل و دانای لر ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎﻥ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﻧﻔﺘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﺷﺪ .

 

ﻋﺒﺎﺱ ﺍﺳﺪﺭﻭﺯ، ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮﺩﻩ ﻣﻘﻄﻊ ﺩﮐﺘﺮﯼ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﺭﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺩﻗﯿﻖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮﺩ ﺗﺪﺭﯾﺲ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ ﺭﺍ ﺛﺒﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯼ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺩﻗﯿﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺭﺍ ﻋﻬﺪﻩﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .
 
 
ﻭﯼ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻧﻔﺘﯽ ﺧﺎﺭﮒ، ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﯽ، ﻣﺪﯾﺮ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﻧﻔﺘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﮐﺎﺭﯼ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
 
 
انتهای پیام/
 
 
تبلیغات سروش زیر خبر
کلیدواژه
نظرات | 0 نظر
captcha
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به “ صبح زاگرس” ما می باشد.