گروه: اخبار استان خبر: 113017 / تاریخ انتشار : 1397/9/6 ساعت : 13:17
نیمه پنهان دادگستری؟!

پنج مدیر محکوم استخدام های غیر قانونی نجات یافتند/گلوی مافیای فساد را بفشارید

فکر نمی کنید که "ابو قداره ها " و رشد قارچ گونه آن حاصل نوعی تفکر مسموم مدیریتی و معامله گری های این قبیل مدیران متخلفی باشد که مردم بینوا را به این روز سیاه نشانده اند! و البته قید این عبارت از باب نوع عملکرد مدیران متخلفی آورده شده که چنین عناصری حاصل مدیریت شان بوده و هیچ ارتباطی به اتهامات ناروا علیه دستگاه قضا نیست.

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس  زریر حجتی در یادداشتی نوشت: مدیرکل متخلف دستگاه های اجرایی و ریاست یک سازمان که بستگان سببی و نسبی خویش و نیز حامیان نمایندگان مجلس را در سیکلی معیوب و بدون آگهی استخدام جذب و همچنین مرتکب تصرف غیر قانونی در اموال دولتی شده بودند، در مرحله تجدید نظر آراء در محاکم دادگستری به شیوه های مختلف مورد" تکریم" قرار گرفتند!


با کمال تاسف، آراء این مدیران بر خلاف احکام دادگاه های بدوی منتهی به برائت ،تخفیف، تعلیق و یا در وادی عفو با کمیسیون های خاص  قرار گرفته و اکثر مردم و جوانان ذیحق و همچنان امیدوار به وعده های مسئولین، بی اطلاع از این خبر خبرساز هستند!


 
آنچه که تحت عنوان "فساد اداری" افکار عمومی را در این سه سال متاثر نموده  بود، عمدتا در "شعبه اول تجدید نظر" تحت تصدی حجت الاسلام مزارعی  مطرح رسیدگی قرار گرفته و علیرغم این حجم از هیاهوی برخورد با مفسدان، در هاله ای از "ابهام" و فارغ از نتیجه مطلوب و یا تامین حقوق تضییع شده مردم ، خروجی ناخوشایند دیگری را در پی داشته است که با توجه به مطالبه عمومی لازم است شخص رئیس دادگستری به عنوان رئیس این شعبه با روحیه مسئولانه پاسخگو و مردم نیز پرسشگری خویش را تداوم بخشند و در غیر این صورت "هیات ویژه" از قوه قضائیه جهت رسیدگی به این ابهام اعزام شود.

 


دردمندانه باید گفت که پرونده مفتوحه برخی بانک ها و شخصیت های حقیقی یا حقوقی دیگر نیز گویا با پروسه ای طولانی به چنین سرنوشتی مبهم دچار شده است و نوری از ریاست دادگستری که مفید فایده برای مردم بحق مظلوم باشد ساطع نگردیده است!

جناب مزارعی!

انگیزه صاحب این قلم از بیان مشکلات عدیده و نارسائی ها و نارضایتی ها در سیستم قضایی به مفهوم اغماض از نقاط قوت مدیریتی و اقدامات ارزنده و در خور توجه با سارقان و سرقت های مسلحانه،جرائم خشن،تسریع در امور و دهها اقدام مفید و امنیت بخش دیگر نیست و بطور قطع ماجور در نزد خداوند متعال است اما با خروجی تاسف برانگیز آراء مدیران محکوم و البته خلاص یافته از مجازات قانونی در محکمه تحت تصدی، این شبهه در افکار عمومی و بویژه جوانان تحصیلکرده متوسل و امیدوار به احقاق حق توسط آن جناب شکل گرفته که چگونه بر خلاف آراء صادره بدوی و دلایل متقن و مفید، این قبیل متخلفان تخلص یافته اند!

جناب رئیس القضات!

مردم این دیار، نخبگان و انقلابیون زیادی دارد که در بزنگاه‌های حساس و دفاع از ارزش ها و لبیک گویی به فرامین ولی فقیه سینه چاک و کفن پوش اند و اکنون شرمسار از عملکرد شعبه اول تحت تصدی حضرتعالی با آن همه هیاهو  شده اند، چرا که بر خلاف مشی شیادانه دشمنان به تخریب قوه قضائیه از حیث انتساب به رهبری، همواره مدافع سلامت این سیستم بوده اند ولی اکنون با این روند بنظر می رسد  دستورات صریح رهبری در مبارزه با فساد و تبعیض توسط بخشی از رده های این مجموعه نقض می گردد که این مماشات ظلم به نظام و رهبری و مردم بینواست و از اینرو انتظار نداشته باشید که اعتبار این دستگاه تخدیش نگردد!

حضرت رئیس!

هزاران نفر از جوانان سرگردان در پشت درب اتاق مدیران و نمایندگان دارای تحصیلات حقوقی ، بیگانه با مبانی علم حقوق نیستند. تشریفات شکلی دادرسی، ماهیتی و ساختاری را در سیستم قضا خوب می دانند.
 نقض بدیهی ترین اصول در صدور آراء محاکم تجدید نظر به نفع محکومان، به تشدید تالمات روحی ناشی از بیکاری شان  افزوده است.

یا للعجب !

با وجود اقرار و اذعان قاضی فرودست در حکم صادره و قید"با وجود محرز بودن تخلف و دلایل متقن بر ...." چگونه مجازات منظور شده در قانون و شرع انور اسلام تبدیل به تعلیق یا برائت و عفو و تخفیف در چنین موضوع مهمی شده که "حق الناس" است و جنابعالی با رویکرد "تسامح" و "تساهل" با مخفی کاری از این افتضاح قضایی بر دیگر مدیران  می تازید که راه اعطای تسهیلات را در قالب سیاست های اقتصاد مقاومتی بر مستحقین می بندد!
آیا با اوصاف مذکور اعمال نظر در آراء صورت نگرفته  است و عقبه ای نامحسوس ندارد و به فرض اعمال نظر، این ضعف و ظلم را چگونه توجیه می فرمائید.

مردم و جوانان سرخورده و دادخواه در انتظار محاکمه سایر مدیران در مظان اتهام  تخلف، ادارات، دانشگاهها ، موسسات بانکی و شهرداری ها و نیز  شرکت هایی چون آبفای شهری بودند که سالیان سال با بکارگیری فک و فامیل بر زخم بیکاری جوانان اسید پاشیده اند ولی اکنون وعده های آن جناب که جوانان را ذوق زده کرده بود به "سرآب" مبدل شده و تمامی اعتبار این دستگاه را با چنین آراء اصدار یافته   به زیر سئوال برده است!
 
ریاست محترم شعبه اول!

مرا عفو فرما از جسارت و ورود به ساحت ریاست آن جناب،
از آنجا که آن حضرت بر اساس مقررات قضایی بصورت توام رئیس شعبه اول و رئیس این تشکیلات هستید چگونه در آراء صادره این شعبه بطور محسوس اثری از قلم جنابعالی نیست!

قاضی القضات معزز!

فکر نمی کنید که "ابو قداره ها " و رشد قارچ گونه آن حاصل نوعی تفکر مسموم مدیریتی و معامله گری های این قبیل مدیران متخلفی باشد که مردم بینوا را به این روز سیاه نشانده اند! و البته قید این عبارت  از باب نوع عملکرد مدیران متخلفی آورده شده که چنین عناصری حاصل مدیریت شان بوده و هیچ ارتباطی به اتهامات ناروا علیه دستگاه قضا نیست.

اساساً سیاست های راهبردی نظام و توصیه های مستقیم رهبری معظم به قضات جهت برخورد با فساد در همه اشکالش چه جایگاهی در سیستم تحت مدیریت جنابعالی دارد؟!
مگه ولی فقیه زمان نفرموده است که: " در صورت احراز تخلف و کشف فساد و صدور محکومیت محکم بایستید و اجراء نمایید..."
آیا با روند حاکم بر فرآیند تغییر احکام دادگاه های بدوی در محاکم تجدید نظر تصور نمی کنید که این دستور صریح، نقض و مورد بی مهری واقع شده که منتج به بدبینی و اهانت به نظام و هجمه ناحق به ولی امر با عناوین ظالمانه و وصله ناشایست " ناکارآمدی " و دیگر خزعبلات شده است؟!

ما را ببخشید که در جایگاه رسانه و تریبون و فریادرس مردم اعلام کنیم که بنظر می رسد برخی اقدامات صورت گرفته منطبق با سیاست های نظام و رهبری نیست و ظلمی نابخشودنی و غیر قابل جبران در حق رهبری شکل گرفته است.

فرجام سخن!
با همه اعتقاد عمیقی که به برخورد با فساد داریم باید غمگسارانه با مردم سرود که با فرض فساد، مدیران نالایق و مورد ترحم، بانی و زمینه ساز فسادند و مماشات دستگاه قضا علاوه بر آنکه وجاهت این سیستم را زیر سئوال می برد، خواسته یا ناخواسته به تقویت این نگرش و افزایش مجرمین یقه سفید   کمک می کند.


بنابر این فرصت را مغتنم شمرده و دعوت می شود از همه صاحبان تریبون و فرهیختگان و نخبگان  و جریانات انقلابی که در راستای لبیک گویی به فرامین رهبری به مطالبه گری خویش جهت برخورد واقعی با فساد در هر شکل و سطحی از مدیریت ها استمرار بخشند و گلوی مافیای فساد را بفشارند.


به حول و قوه الهی

 

انتهای پیام/


 

تبلیغات سروش زیر خبر
کلیدواژه
نظرات | 0 نظر
captcha
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به “ صبح زاگرس” ما می باشد.