گروه: اخبار استان خبر: 110730 / تاریخ انتشار : 1397/6/21 ساعت : 22:40
در بی توجهی مسئولان؛

آتش سوزی و خاکستر رخت سیاه بر چهره سرفاریاب پوشاند/نوش دارویی که بعد مرگ سهراب تزریق میشود/آیا آتش سوزی ها عمدی است +تصاویر

خاکسترنشینی درختان تنها رهاورد روز بحرانی در سرفاریاب نبود تا بار دیگر نبود مدیریت ، تأمین امکانات و تجهیزات اطفای حریق، خسارات بیشماری را به این بخش وارد کندوکسی هم پاسخ گونیست راستی مگرعلت این همه اتش سوزی چیست ؟.

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس  به علت نبود امکانات برای مهار آتش سوزی ها و بی توجهی مسئولان به هنگام حوادث، آتش سوزی لحظه ای جنگلها این روزها به بحرانی جدی در سرفاریاب تبدیل شده است.

 

در سرفاریاب که درمدت یک سال پیش طبیعت بکرودرختان بلوط تعجب هرگردشگری رابرمی انگیخت ،اماامروزه درجای جای سرفاریاب از روستای دمه، سادات تا سنار بخش سرفاریاب وکوه های مندان وامام زاده محمودتا آب حیات آتش،امروزه حال خوبی ندارد تا جایی که درختان بلوط بار دیگر خاکستر شده و آتش و دود بخش وسیعی از آسمان این بخش را در برگیرد.

آتش سوزی جان طبیعت درسرفاریاب را گرفت، اما خاکسترنشینی درختان تنها رهاورد روز بحرانی در سرفاریاب نبود تا بار دیگر نبود مدیریت ، تأمین امکانات و تجهیزات اطفای حریق، خسارات بیشماری را به این بخش وارد کندوکسی هم پاسخ گونیست راستی مگرعلت این همه اتش سوزی چیست ؟.

 

در سال جاری به طور مکرر خبر از آتش سوزی در جنگلهای بخش سرفاریاب به گوش می رسد؛بسیجیان ومردم دیگر خسته شده اند و دیگر رمقی نمانده برای کسانی که هر روز با اتش سوزی ومهاراتش دست پنجه نرم می کنند.

همچنین حتی درگروه شبکه های مجازی دیگرمدیریت بحران شهرستان توان اطلاع رسانی راندارد چراکه ادارات بایدتعطیل وهمه درسرفاریاب اتش خاموش کنند؛راستی درمدت یک سال چه اقدامات وراهکارهایی برای پیشگیری ازاتش سوزی انجام شد؟متاسفانه در نبود امکانات سرفاریاب در آتش می سوزد و در گروههای مجازی بعدازاتش گرفتن وخاموش شدن اتش پیام تقدیرمی بینیم،ایا راه علاج وجلوگیری ازاتش سوزی فقط پیام تقدیراست؟

 

البته این قصه امروز و دیروز سرفاریاب نیست، چند سالی است که آتش سوزی از یک طرف و بی تدبیری و بی توجهی به ارتقای امکانات شهرستان به ویژه بخش سرفاریاب از طرف دیگر دامن گیر سرفاریاب فلک زده شده است البته شدت اتش سوزیهادرچندماه اخیردرکشوربی سابقه است .


آنچه این حسرت را مضاعف ترمی کند سکوتی است که مسوولان و متولیان امربه ویژه منابع طبیعی را در بر گرفته و در میان این سکوت و بی توجهی دامنه خسارات هر روز بیشتر و اوضاع بحرانی تر می شود و اتش سوزیها در دو روز اخیر و در چندنقطه شروع شده است که درکوههای امام زاده محموددهنو ادامه داردولی درجنگلهای پایین کوه سنار دهنو سرفاریاب بااقدام به موقع گروه جهادی حوزه مقاومت کوه سیاه،بصورت خودجوش شوراها و دهیاران علی رغم اتش سوزی بسیار زیادی ازجنگها مهار کردند ولی کوههای امام زاده محمود بعد از چند روزاتش سوزی خاموش شد.


سوال اینجاست وظیفه مسوولان چیست علی الخصوص منابع طبیعی دراین میان چیست؟ آیا مسوولان به خصوص منابع طبیعی خود را جای مردمی که در سرفاریاب زندگی می کنند گذاشته اند که چگونه می توانندتحمل کنندکه اتش جان درختان راگرفته است ؟ منابع طبیعی که مردم حتی ازاستفاده هیزم خشک زمین خودبی بهره کرده است بایدامروزپاسخگوی این همه اتش سوزی باشد؟چطوردرهرجاکه می خواهیم کارعمران وابادی صورت گیردبلافاصله نیروهای منابع طبیعی هستندجلوگیری می کننداماوقتی اتش سرفاریاب راخاکسترمی کندهرچندحضورپیدامی کنندامانوش داروی بعدازمرگ سهراب .


ایامنابع طبیعی به فکرامده که علت اتش سوزی های اخیرچیست وچه اقداماتی انجام داده است؟ایافرهنگ سازی نیازجامعه امروزنیست ؟درگفتگو چیزی درمیان مردم ردوبدل می شودعمدی بودن اتش سوزی به ذهن می رسد.


همکاری ها با منابع طبیعی باید بیشتر شود چرا که حوزه منابع طبیعی به تنهایی قادر به انجام فعالیت و مقابله با آتش سوزی را ندارداماسوال اینجاست که واقعاهمکاری وبسیج عمومی مردم هم پاسخگونیست چراکه باتوجه به نبودامکانات الان در دو منطقه همزمان آتش سوزی اتفاق افتاده هیچ گونه نیرو و امکاناتی برای مهار آنها نداریم چه بایدکردایانمی شدزودترفکری به حال این طبیعت کردالبته فرماندارپرتلاش شهرستان می طلبدکه دست به کارشودوچاره اندیشی کند.


ارتباط حیات و چرخه های آن با زندگی ارتباط تنگاتنگی بر زندگی ها دارد توسعه نامتوازن و نابرابر در زمینه امکاناتی، عدم نظارت و فعالیت کم جنگلبانی، استفاده از هیزم و آتش زدن آنها، مشارکت کم مردم و بی توجهی به اینکه سرنوشت همه ما به هم گره خورده شایدهم برخوردنیروهای منابع طبیعی از عواملی هستند که روند آتش سوزی را بیشتر می کنند و متاسفانه هنوز عقلانیت و قانونمداری در فرهنگ استان ما آن طور که باید نهادینه شود نشده است.


در حالی که همچنان چاره اندیشی جدی در این زمینه از سوی مسوولان برای ارتقای امکانات در شهرستان چرام بخش سرفاریاب صورت نگرفته، حفظ و حراست از جنگل ها و مراتع نیازمند برنامه ریزی جامع و واقع بینانه با تلاش در جهت جلب مشارکت گسترده مردم و همکاری همه دستگاههای اجرایی است.


درگفتگوی بامردم بخش همه خواهان پیگیری فرماندارمحترم شهرستان چرام بخشدارمحترم سرفاریاب امام جمعه محترم هستندکه دراتش سوزیهاچیزی به غیرعمدی بودن اتش سوزیهاچیزی دیگرنمی توان گفت وامیدواریم در زمینه اقدامات لازم رابعمل اورد.

 

انتهای پیام/

 
تبلیغات سروش زیر خبر
کلیدواژه
نظرات | 0 نظر
captcha
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به “ صبح زاگرس” ما می باشد.